new favorite added

Events

2018

Vei og Anlegg

Vei og Anlegg

Området på Ullevål var uaktuelt som utstillingsområde for Vei og Anlegg i 1980 fordi dette var tatt i bruk som idrettsanlegg.

Et nytt måtte finnes og valget falt på Fornebu flyplass, der foreningen leide et areal på 35.000 kvm. 90 utstillere og ca. 25.000 besøkende fant veien til utstillingen i juni det året. Den ble også denne gang arrangert i samarbeid med den norske avdelingen av Nordisk Vegteknisk Forbund, som arrangerte en skandinavisk kongress i tilknytning til utstillingen.

I årsberetningen for 1980 ble utstillingen beskrevet som «den beste MGF hittil hadde arrangert». Dette til tross for at maskinene ikke kunne vises i drift på grunn av flytrafikken.

FIND A DEALER

Your search for world-class equipment, industry-leading aftermarket support and flexible financing starts here.

To start your search, please enter the following information:

type to search what are you looking for:

0 result found
type
filtered by:

No results found

Click this icon throughout the site to add pages to your favorites.

My CASE favourites

0 result found