รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

ผลิตภัณฑ์

รถตักหน้าขุดหลัง

ซีรี่ย์รถตักหน้าขุดหลังของ CASE ได้รับการวางแผนตัง้ แต่ต้นจนจบเพื่อให้แรงฉีกขุดที่ดีกว่าใคร ระยะยื่นแขน/ความจุในการยกตักที่มากกว่าใคร และความ สะดวกสบายของห้องโดยสารที่ลา้ หน้ากว่าใคร ด้วยแรงยกขุดมากกว่า 25 เปอร์เซน็ ต์ เครื่องจักรของเราจึงสามารถจัดการกับสภาวะยากลาบากได้อย่างง่ายดาย เช่นการฉีกดินแข็ง ดินแห้งหรือรากไม้ กาลังพิเศษไม่ได้มีแค่ที่งานขุดหลังเท่านัน้ เราออกแบบแขนรถตักให้มีแรงฉีกมากขึน้ และมีความสามารถยกได้เยอะขึน้ และ เมื่อใช้งานแบบทัง้ วัน ห้องโดยสารของเราช่วยให้คนขับทางานได้ดีขึน้ ด้วยหน้าต่างที่กว้างจากพืน้ ถึงเพดาน และชุดแสงสว่างความเข้มสูง กับชุดไฟด้านข้างที่ 'ยืดหยุ่นได้' เพื่อให้ความสว่างเป็นพเิ ศษในยามที่ต้องการ รถตักหน้า/ขุดหลังของเราคือเครื่องจักรในงานวิบาก รถตักหน้า/ขุดหลังที่ทนทานที่สุดที่เหมาะสมกับงาน ก่อสร้างของคุณ

รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ T
อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ:
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • เขตเมือง
  เขตเมือง
 • การเกษตรกรรม
  การเกษตรกรรม
รถตักหน้าขุดหลัง

รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ T

เครื่องยนต์ตั้งแต่ 86 ถึง 110 แรงม้า

รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ T ของ CASE ผ่านการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้แรงฉีกขุดที่ดีกว่าใคร ความจุ/ระยะยื่นแขนในการยกที่มากกว่าเดิม และทัศนวิสัยจากห้องโดยสารที่ดีที่สุด

เพิ่มเติม >
รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ N
อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ:
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • เขตเมือง
  เขตเมือง
 • การเกษตรกรรม
  การเกษตรกรรม
รถตักหน้าขุดหลัง

รถตักหน้าขุดหลังซีรี่ย์ N

เครื่องยนต์ตั้งแต่ 79 ถึง 108 แรงม้า

รถตักหน้าขุดหลังซีรีย์ N ของเราให้กาลังยกของรถตักหน้าขุดหลังมากกว่าถึง

เพิ่มเติม >

ติดต่อเรา !

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์