รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

ผลิตภัณฑ์

รถขุดดิน

รถขุดดินขนาดกลาง

รถขุดดินขนาดกลาง

ประสิทธิภาพการผลิตสูง เหมาะสำหรับไซต์งานในเขตเมือง
รถขุดดิน CASE MSR เหมาะสำหรับไซต์งานในเขตเมืองที่ต้องการระดับเสียงการทำงานภายนอกที่ต่ำอย่างมากและให้ความสามารถในการทำงานในเงื่อนไขที่จำกัดได้ ระบบไฮดรอลิกอัจริยะและเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบนวัตกรรมใหม่มอบความประหยัดเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม ความสามารถในการควบคุมและสมรรถนะของการยกขึ้นที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในงานของคุณ

อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ:
 • การเกษตรกรรม
  การเกษตรกรรม
 • เขตเมือง
  เขตเมือง
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ค้นหารุ่นของคุณ

ฉันต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์

รถขุดดินขนาดกลาง ค้นหา
Findyourvehicle-model

คุณลักษณะ

เทคโนโลยีโซลูชันขั้น 4 ที่มีเอกลักษณ์

เปิด ปิด
เทคโนโลยีโซลูชันขั้น 4 ที่มีเอกลักษณ์

ไม่ต้องมีตัวกรองเขม่าไอเสีย (DPF) ด้วยโซลูชันตัวเร่งออกซิเดชันของดีเซล (DOC)

เครื่องยนต์Tier 4 ขนาดเล็กของเราควบคุมโดยไม่จาเป็นต้อง ใช้ตัวกรองเขม่าไอเสีย (DPF) นนั่ คือไม่จาเป็นต้องมีการซ่อม บารุงตัวกรอง และไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ DPF ที่มี ค่าใช้จ่ายสูง การปล่อยไอเสียน้อยที่สุดด้วยการลดอัตราการใช้ เชือ้ เพลิงลงด้วยเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรลที่ทรง ประสิทธิภาพ และระบบหมุนเวียนก๊าซไอเสียหล่อเย็นที่ควบคุม แบบแปรผัน ตัวเร่งออกซิเดชันของดีเซล (DOC) ช่วยลดสาร มลพิษในก๊าซไอเสียผ่านปฏิกิริยาทางเคมี ชุด DOC ไม่ จาเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ สามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน เครื่องจักร ระบบนมี ี้ประสิทธิภาพสูงและเป็นระบบเรียบง่าย มาก

ให้กำลังต่อเนื่องตลอดเวลา...

รถขุดดินขนาดกลางซีรีย์ C ใช้ เครื่องยนต์ Isuzu แบบ 4 กระบอกสูบ ขนาด 56 แรงม้า ระบบเทอร์โบขาร์จรวม กับอินเตอร์คูลเลอร์ทาให้มนั่ ใจในความ พร้อมทางานและการตอบสนองที่ทรงพลัง ต่อการทางาน และช่วยสร้างกาลังมากขึน้ อย่างคุ้มค่าเชือ้ เพลิงที่ใช้ไป

…และเชื้อเพลิงถูกใช้เมื่อต้องการเท่านั้น

ระบบรอบเดินเบาอัตโนมัติมาตรฐานสามารถประหยัดเชื้อเพลิง และลดการปล่อยไอเสียด้วยการลดความเร็วเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ (สูงสุดถึง 1200 รอบต่อนาที) หลังจากที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน 5 วินาที หากดำเนินต่อในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง ฟังก์ชันดับเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบาจะตรวจจับเงื่อนไขรอบเดินเบาต่ำต่อเนื่อง และจะหยุดเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ ช่วยลดการปล่อยไอเสียและการใช้เชื้อเพลิงได้มากขึ้น

และงฟังก์ชันรอบเดินเบาอัตโนมัติและดับเครื่องยนต์รอบเดินเบาสามารถปิดการทำงานได้อย่างง่ายดายจากแผงควบคุม ระบบการฉีดหลายขั้นของเครื่องยนต์คอมมอนเรลอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มั่นใจในการเผาไหม้สูงสุด ส่งผลให้ได้การประหยัดเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม การปล่อยไอเสียน้อย และระดับเสียงต่ำลง

หลายโหมดการทำงาน (SP, H และอัตโนมัติ) ช่วยเพิ่มการประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นโดยไม่ลดสมรรถนะของเครื่องยนต์

A AUTO MODE โหมด A เหมาะสาหรับ การเกลี่ยดิน การยกวัตถุ และการทางานที่ แม่นยา
H HEAVY MODE โหมด H ให้สมดุลที่ดี ที่สุดระหว่างประสิทธิภาพการผลิตและการ ประหยัดเชือ้ เพลิง
SP SPEED PRIORITY MODE โหมด SP ให้ความเร็วและกาลังเพิ่มขึน้ สาหรับงานที่ เฉพาะเจาะจงซงึ่ ต้องการผลผลิตของงานสูงสุด

ชนิดของบูมสำหรับทุกความต้องการ

Offset boom: เพิ่มพื้นที่ทำงานโดยไม่ต้องย้ายตำแหน่งเครื่องจักร การขุดด้านข้างทำได้สะดวกเนื่องจากมีมุมองที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุ้งกี๋ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงขณะทำงาน ระยะห่างของการทำงานต่ำสุดช่วยให้ทำงานได้แม้ในพื้นที่แคบมาก

Mono boom: สามารถทำงานด้วยการแกว่ง 2920 มม. เท่านั้น (1630 มม. การแกว่งส่วนหน้า + 1290 มม. การแกว่งส่วนหาง) การออกแบบบูมเดี่ยวเหมือนกับสำหรับรถขุดดินขนาดใหญ่ให้ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม

Swing boom: ความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมและระยะเอิ้อมสูงสุด มุมแกว่งทั่วไป (ซ้าย 80°; ขวา 45°) บวกกับทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมในทุกทิศทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของงาน

การบำรุงรักษาง่าย

เปิด ปิด

เข้าถึงได้จากพื้นดิน

ระบบไฮดรอลิก ตัวกรอง เครื่องยนต์ และตัวระบายความร้อนสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากระดับพื้นดิน ช่วยให้ทำงานการบำรุงรักษาได้ง่าย ปลอดภัย และรวดเร็ว ปรับปรุงเค้าโครงทั้งหมดของเครื่องจักร โดยเน้นที่ความง่ายในการบำรุงรักษาเป็นอันดับแรก ผลลัพธ์ที่ได้อย่างยอดเยี่ยม เพิ่มอัตราความสามารถในการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน SAE ได้ถึง 40%

เข้าถึงได้สะดวกจากห้องโดยสาร

ตัวกรองอากาศหมุนเวียนภายในด้วยระบบปรับอากาศ และกล่องฟิวส์สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากในห้องโดยสาร

ระบบวินิจฉัยปัญหาที่ทำให้ง่ายขึ้น

ระบบมอนิเตอร์ในตัวรวมอยู่ในระบบวินิจฉัยปัญหาด้วยตัวเองที่จะแจ้งเตือนให้พนักงานควบคุมรถทราบหากอากาศ น้ำมัน หรือตัวกรองไฮดรอลิกอุดดัน และให้การแจ้งเตือนเวลาที่ต้องบำรุงรักษา ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องจักร

ช่วงคาบเวลาที่ต้องบำรุงรักษายืดยาวออกไป

ระบบเผาไหม้ที่ให้เขม่าต่ำและไม่ต้องบำรุงรักษาช่วยลดการเสื่อมสภาพของน้ำมัน และยืดระยะเวลาการถ่ายน้ำมันออกไป

มีคุณลักษณะมากขึ้น

จอมอนิเตอร์สีขนาดใหญ่ติดตัง้ ไว้อย่างสะดวกเพื่อให้อ่านได้ง่าย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ ทัศนวิสัยด้านหน้าและด้านขวา รถทุกคันติดตัง้ ไว้ด้วยระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ สร้างสภาพอากาศที่สะดวกสบายภายในห้องโดยสารด้วยระบบระบายอากาศแบบ 6 ช่องรวมกับระบบการไหลของอากาศระดับสูงที่ 430 ม.³/วินาที ระบบปรับอากาศใหม่มี ประสิทธิภาพสูงกว่าระบบที่ใช้ในรุ่นก่อนหน้าถึง 20% และยังให้เสียงเงียบกว่าอีกด้วย มี กล้องมุมมองด้านหลังที่ให้มุมมองเพื่อความปลอดภัยมากขึน้ ในไซต์งาน และลดความ ล้าของพนักงานควบคุมรถ

ความปลอดภัยที่มาอันดับหนึ่งเสมอ

เปิด ปิด

ทัศนวิสัยที่ดีขึ้น

ห้องโดยสารขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกระจกขนาดใหญ่ ให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมในทุกด้านและมองเห็นบุ้งกี๋และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้น เสาด้านข้างถูกถอดออกและติดตั้งบานกระจกด้านซ้ายมือ ด้านหน้า และด้านขวาช่วยเพื่อทัศนวิสัยมากขึ้นอย่างโดดเด่น

พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง

รถรุ่น CX75C และ CX80C มีห้องโดยสารแบบเดียวกับของรถขุดดิน CASE ขนาดใหญ่ที่ให้พื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางสำหรับขา แขน และตัวเลือกการปรับเบาะนั่ง และคันควบคุม และคุณลักษณะต่างๆ ที่มักพบในเครื่องจักรขนาดใหญ่กว่า ระยะห่างของคันควบคุมแบบจอยสติ๊กถึงคันควบคุมการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นถึง 31%

 • พื้นที่สำหรับเท้ามากขึ้น 11%
 • ห้องโดยสารกว้างขึ้นอีก 7%

ปรับปรุงความปลอดภัย

ห้องโดยสารของรถขนาดกล่างซีรีย์ C ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ได้ตามมาตรฐาน ROPS และ FOPS ระดับ II และให้ความมั่นใจในการปกป้องพนักงานควบคุมรถที่ดีที่สุดในระดับชั้นเดียวกัน

ปรับปรุงความสะดวกสบายและความทนทาน

ห้องโดยสารที่ออกแบบใหม่ ไม่เพียงทำให้ปลอดภัยขึ้นเท่านั้นแต่ยังให้ความสะดวกสบายและทนทานมากขึ้นด้วย มีระบบยึดติดด้วยของเหลวสี่จุดเพื่อดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนของห้องโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การขับขี่ที่สะดวกสบายและลดเสียงดังภายในห้องโดยสาร โครงสร้างของห้องโดยสารมีเสาหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่วยให้ความแข็งแกร่งและทนทาน

ทำงานได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่แคบ

การออกแบบการแกว่งส่วนหน้าและส่วนหางที่สั้นลงทำให้รถขุดดินขนาดกลางซีรีย์ C เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่แคบ การออกแบบขนาดกะทัดรัดช่วยลดการหยุดชะงักในไซต์งานเขตเมืองและบนถนน รวมถึงความเป็นไปได้ของการชนสิ่งต่างๆ เมื่อแกว่งโครงสร้างส่วนบนของรถ การออกแบบรูปทรงที่เรียบและกลมมนของห้องโดยสารผ่านการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือและฟังก์ชันการทำงานในระดับสูงสุด รถรุ่น CX75C SR สามารถทำงานในพื้นที่แคบที่มีความกว้างน้อยกว่า 3 เมตรได้

ติดต่อเรา !

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์