รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

ผลิตภัณฑ์

รถขุด

รถขุดล้อยาง

รถขุดล้อยาง

คุณลักษณะ

รุ่น "ซีรีย์ 8"

เปิด ปิด
รุ่น "ซีรีย์ 8"

กำลังและการควบคุม

รถขุดล้อยาง WX ของเราขับเคลื่อนโดยผ่านระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟต์แบบไฮโดรสแตติก อัตโนมัติทั้งหมด และเพลางานหนักจาก ZF ให้ความเร็วการขับเคลื่อนระหว่างไซต์งานที่รวดเร็ว และแรงฉุดลากที่ยอดเยี่ยม ระบบพวงมาลัย Orbitrol ที่ปรับปรุงใหม่ให้การควบคุมที่ง่ายและ แม่นยำ มุมเลี้ยวใหญ่ขึ้น ทำให้ง่ายในการเคลื่อนไหวในพื้นที่แคบ เครื่องรุ่นนี้ยังให้ความสามารถในการทางานแม้ในเงื่อนไขของไซต์งานที่ยากลำบากที่สุดอีกด้วย โดยใช้ฟังก์ชันความเร็วต่ำและระยะห่างพื้นดินมาก แรงดึงคราดไถที่ยอดเยี่ยมเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเครื่องจักรสามรุ่นนี้และเพลาจะมีคุณลักษณะตัวล็อกอัตโนมัติเพื่อให้การทรงตัวสูงสุดเมื่อทางานโดยไม่มีตัวยึดตรงตัว ดิสก์เบรกแบบเปียกหลายจานและช่วงการเปลี่ยนน้ำมันเพลาที่ 2,000 ชั่วโมงจะช่วยลดต้นทุนของเจ้าของและต้นทุนการดำเนินงานให้ลูกค้า

สองโหมดการทำงานใหม่ สลับไปมาได้ง่ายด้วยจอยสติ๊ก ถูกนำมาติดตั้งเพื่อให้สามารถปรับลักษณะการทำงานของเครื่องให้เข้ากับงานเฉพาะได้ โหมดมาตรฐานใช้สำหรับการใช้งานทั่วไป และการเกลี่ยดินที่แม่นยำพร้อมกับประหยัดเชื้อเพลิง โหมดกำลังใช้สำหรับงานที่ต้องการผลผลิตสูงและรอบการทำงานรวดเร็วขึ้น ฟังก์ชันการเพิ่มกำลังอัตโนมัติให้สมรรถนะสูงสุดสำหรับการทำงานที่ต้องใช้แรงฉีกทำลายและแรงยกสูง ชุดควบคุมจำกัดกำลังให้การเฝ้าตรวจดูการทำงานของเครื่องยนต์และปั๊มไฮดรอลิกเพื่อปรับเอาท์พุตกำลังที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ความเอนกประสงค์สูงสุด

การไหลและแรงดันส่งไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถปรับได้ง่าย และตั้งค่าไว้ในระบบได้ถึง 12 แบบสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

เครื่องยนต์ทรงพลังให้ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ได้รับการรับรองเป็นไปตามข้อกำหนดการปล่อยไอเสียTIer III ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่รวมกับการใช้เชื้อเพลิงต่ำ ทำให้ได้ระยะเวลาการทำงานเพิ่มนานขึ้นมากกว่า 2 วันก่อนจะถึงรอบการเติมใหม่ ระบบการบำรุงรักษาที่ยืดระยะเวลาออกไป ทำให้ระยะเวลาการอัดจาระบียาวนานออกไปสำหรับหมุดทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ตัวกรองและจุดเติมปกติทั้้งหมดถูกรวมกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย แกนตัวระบายความร้อนและอุปกรณ์หล่อเย็นถูกติดตั้งไว้แต่ละด้านเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการหล่อเย็นมากขึ้น และเข้าถึงเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย ปั๊มป้อนเชื้อเพลิงให้อัตราการไหลสูงที่เป็นตัวเลือกพร้อมกับระบบตัดการจ่ายอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาที่หยุดเครื่องจักรโดยไม่คาดหมายสำหรับการเติมเชื้อเพลิงปกติ

ผลิตภาพการผลิต

เปิด ปิด

ระบบส่งกำลัง

รถขุดล้อยาง WX ของเราขับเคลื่อนโดยผ่านระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟต์แบบไฮโดรสแตติก อัตโนมัติทัง้ หมด และเพลางานหนักจาก ZF ให้ความเร็วการขับเคลื่อนระหว่างไซต์งานที่รวดเร็ว และแรงฉุดลากที่ยอดเยี่ยม ระบบพวงมาลัย Orbitrol ที่ปรับปรุงใหม่ให้การควบคุมที่ง่ายและ แม่นยา มุมเลีย้ วใหญ่ขึน้ ทาให้ง่ายในการเคลื่อนไหวในพืน้ ที่แคบ เครื่องรุ่นนียั้งให้ความสามารถ ในการทางานแม้ในเงื่อนไขของไซต์งานที่ยากลาบากที่สุดอีกด้วย โดยใช้ฟังก์ชันความเร็วต่าและ ระยะห่างพืน้ ดินมาก แรงดึงคราดไถที่ยอดเยี่ยมเป็นคุณลักษณะหนงึ่ ของเครื่องจักรสามรุ่นนี ้และ เพลาจะมีคุณลักษณะตัวล็อกอัตโนมัติเพื่อให้การทรงตัวสูงสุดเมื่อทางานโดยไม่มีตัวยึดตรงตัว ดิสก์เบรกแบบเปี ยกหลายจานและช่วงการเปลี่ยนนา้ มันเพลาที่ 2,000 ชวั่ โมงจะช่วยลดต้นทุนของ เจ้าของและต้นทุนการดาเนินงานให้ลูกค้า

การทรงตัวโดยรวม

การออกแบบ WX ใหม่นำไปสู่การทรงตัวที่ยอดเยี่ยมแม้ขณะอยู่บนบนล้อยางอย่างเดียว รถตักล้อยางของเรามาพร้อมการออกแบบที่ทนทานและคุณภาพการผลิตที่เข้มงวดเสมอ เครื่องรุ่น WX ใหม่ก็เช่นเดียวกัน ด้วยแชสซีส์ที่แข็งแรงให้ตัวเลือกของโดเซอร์เบลด โดเซอร์เบลด และอุปกรณ์ทรงตัว หรืออุปกรณ์ทรงตัวด้านหน้าและด้านหลังเพื่อการปรับสมดุลโดยรวม และบันไดทำงานที่มั่นคง โดเซอร์เบลดมีระบบการเคลื่อนที่เชิงขนานทำให้ได้ความทนทานพิเศษในการออกแบบทรงโค้งเพื่อการกักเก็บวัสดุได้ดีที่สุด

ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

เปิด ปิด

การบำรุงรักษาง่าย

ส่วนครอบช่องเปิดขนาดใหญ่และกว้างเพื่อให้เข้าถึงทุกจุดการซ่อมบำรุงได้ง่าย การทำงานบำรุงรักษาทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยจุดอัดจาระบีที่จัดรวมกลุ่มเข้ากันและเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งตัวกรองที่ด้านหลังเครื่องก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่วงเวลาอัดจาระบีที่ยืดออกไปสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (สูงสุด 500 ชั่วโมง) เพิ่มเวลาทำงานได้ของเครื่อง และลดต้นทุนการดำเนินงานต่ำสุด

เค้าโครงตัวระบายความร้อน

เค้าโครงตัวระบายความร้อนแบบด้านต่อด้านส่งผลให้ได้สมรรถนะการหล่อเย็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ตาข่ายด้านหน้ากักเก็บฝุ่นออกจากตัวระบายความร้อน ช่วยยืดระยะเวลาของรอบการทำความสะอาดออกไป

การทำงานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างปลอดภัย

กระบอกสูบของบูมมีวาล์วนิรภัยติดตั้งเป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น เรามีชุดจัดการวัสดุครบวงจร (วาล์วนิรภัยบนกระบวย ตะขอโหลด การเตือนโหลดมากเกินไป) และตัวรองยึดก้ามปูสำหรับงานหนักพร้อมให้เลือกเสริมเข้าไป

ห้องโดยสารแบบโครงสร้างป้องกันวัตถุกลิ้ง (ROPS)/โครงสร้างป้องกันวัตถุตก (FOPS)

โครงสร้างเสริมแรงของห้องโดยสารได้รับการรับรอง ROPS และ FOPS

การควบคุมที่สะดวกสบาย

เปิด ปิด

ความสะดวกสบายดีที่สุดในระดับชั้นเดียวกัน

การลาดเอียงของเสาบังคับเลี้ยวสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่องให้เข้ากับตำแหน่งการทำงานที่เหมาะสมของคนขับ ชุดควบคุมที่ปรับได้แบบแยกแต่ละส่วนตามความต้องการ เบาะนั่งระบบกันสะเทือนด้วยลมและด้วยความร้อนแบบปรับได้พร้อมการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของที่พักแขนและแผ่นเหยียบเท้าให้ตำแหน่งทำงานที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แว่นนิรภัยเคลือบ ม่านกันแดดและแผ่นป้องกันฝนแบบโปร่งแสงเหนือหน้าต่างด้านหน้าให้สภาพการทำงานที่สะดวกสบาย ในขณะที่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติให้การรักษาสภาพอากาศในห้องโดยสารที่สะดวกสบายเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่องร้อนและเย็น ส่วนกั้นเก็บของที่มีพื้นที่กว้างขวาง วิทยุพร้อมพอร์ต USB ไมโครโฟนสำหรับการสนทนาแบบไม่ต้องใช้มือ พอร์ตเสริมด้านหน้าและซ็อกเก็ตเสริมขนาด 12 โวลต์ช่วยเสริมความสมบูรณ์แบบของความสะดวกสบายในห้องทำงานสำหรับคนขับรถ

ใช้งานง่าย

เค้าโครงชุดควบคุมได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความล้าให้มีน้อยที่สุด ด้วยฟังก์ชันการขับเคลื่อนและสวิตช์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและจุดรวมกลุ่มไว้บนเสาบังคับเลี้ยว ดูข้อมูลและทำความเข้าใจข้อมูลของเครื่องจักรได้ง่ายบนจอมอนิเตอร์ในห้องโดยสาร เพื่อให้คนขับรถสามารถมุ่งเน้นไปที่งานในหน้าที่ หน้าจอเลือกความเร็วเครื่องยนต์และโหมดการทำงานแบบใหม่ ช่วยให้พนักงานควบคุมรถสามารถตั้งค่าเตรื่องจักรให้ทำงานตามสถานการณ์การทำงานใดๆ ได้ หน้าจอมีความเร็วรอบเดินเบาต่ำ โหมดการยกขึ้นสองโหมด และโหมดการทำงานแบบประหยัดสามโหมด นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงโหมดงานหนักเพื่อให้ได้สมรรถนะการขุดสูงสุดได้อีกด้วย โหมดการปรับระดับแบบใหม่สามารถเปิดใช้งานในโหมดประหยัดและโหมดงานหนักได้อย่างง่ายดายด้วยการกดสวิตช์บนจอยสติ๊กด้านขวามือ ใบปาดและอุปกรณ์ทรงตัวแต่ละชุดทำงานกันอย่างเป็นสัดส่วนกัน อุปกรณ์ทรงตัวแต่ละชุดสามารถเปิดใช้งานได้โดยใช้สวิตช์

ทัศนวิสัยที่มองได้รอบตัว

พื้นผิวติดกระจกขนาดใหญ่ กระจกเคลือบนิรภัย หน้าต่างข้างด้านขวามือแบบชิ้นเดียว และหน้าต่างหลังคาขนาดใหญ่เพื่อให้ทัศนวิสัยการมองรอบตัวขั้นสูงสุด ไฟแสงสว่างเพื่อการทำงานแบบมาตรฐานบนตัวบูมและด้านหน้าห้องโดยสารเพิ่มทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น กล้องมองหลังแบบมาตรฐานเพิ่มทัศนวิสัยการมองด้านหลังได้ดีขึ้น

ติดต่อเรา !

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์