รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

ข่าว

2016

ศาสตร์แห่งประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักร

ศาสตร์แห่งประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักร

  • เผยแพร่เมื่อ ศ. พ.ย. 18, 2559

ต้นทุนของน้ำมันดีเซลเป็นหนึ่งในปัจจัยในสายงานที่สำคัญมากที่สุดในงบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมา อย่างไรก็ดีการใช้งาน การบำรุงรักษา และการเลือกเครื่องจักรระบบสมาร์ทสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในแต่ละวันได้อย่างมีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวช่วยขยายระยะเวลาที่ใช้งานได้ (เพิ่มผลิตภาพการผลิต/ลดเวลาในการเติมเชื้อเพลิงใหม่ และการจัดหาเชื้อเพลิง) ลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวม และที่สำคัญคือมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าประมูลงาน
ในบทความนี้ เราจะแสดงหลักการสำคัญสองสามประการที่มีผลต่อคววามคุ้มค่าของเชื้อเพลิงตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และวิธีการได้รับประสิทธิภาพสูงสุดของน้ำมันแต่ละลิตร

การคำนวณหาประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง
เช่นเดียวกับหน่วยกิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งมีผลเฉพาะต่อการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละลิตร ปริมาณลูกบาศก์เมตรต่อลิตรเป็นหนึ่งในการวัดค่าที่แม่นยำกว่าสำหรับประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงในเครื่องจักรกลหนัก ตัวแปรอื่นๆ อาจเป็นปริมาณเที่ยวรถบรรทุกต่อลิตร หรือปริมาณบุ้งกี๋ต่อลิตร การคำนวณหาขนาดเมตริกดังกล่าวจะแปรผันในแต่ละการใช้งาน ในการโหลดรถบรรทุกที่มีรูปแบบคงที่ อาจคำนวณจำนวนเที่ยวรถบรรทุกที่ใช้โหลด หรือปริมาณลูกบาศก์เมตรรวมของวัสดุที่ลำเลียงในหนึ่งวันได้ง่ายดาย ไซต์งานอื่นๆ ที่มีการทำงานแปรผันจะยุ่งยากในการกำหนดหาปริมาณดังกล่าว
สิ่งสำคัญคือจะต้องไม่สับสนระหว่างประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงกับความประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการวัดค่าอัตราการใช้เชื้อเพลิงอย่างง่าย เมื่อเราพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปเพื่อให้สำเร็จในเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณเดียวกับเชื้อเพลิงต่อชั่วโมงของเครื่องจักรอื่น แต่ต้องโหลดเพิ่มอีกสามเที่ยวรถบรรทุกต่อวันเนื่องจากความเร็วของเครื่องจักร หรือข้อได้เปรียบอื่น เครื่องจักรทั้งสองอาจมีความประหยัดเชื้อเพลิงเท่ากัน แต่เครื่องจักรตัวหลังจะมีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงมากกว่า

ผลกระทบของอุปกรณ์ที่ทำงานกับพื้นดิน
ความสมบูรณ์ของฟันแบบขอบตัด หรือซี่ฟันบนชุดใบ หรือบุ้งกี๋สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ เครื่องมือที่ทำงานกับพื้นดินอัดแน่น แข็งจะมีแรงต้านทานเพิ่มขึ้น และทำให้เครื่องจักรทำการขุดเจาะผ่านวัสดุได้ยากขึ้น แรงต้านดังกล่าวจะเผาผลาญเชื้อเพลิงมากขึ้นอย่างสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อควรพิจารณาอื่นคือ บุ้งกี๋มีประเภทซี่ฟัน/ขอบตัดที่เหมาะสมหรือไม่ บุ้งกี๋ของรถขุดล้อยางแบบมีซี่ฟันในการใช้งานที่ต้องตักกองดินที่ไม่หนาแน่นจะทำงานจริงได้ปริมาณมากขึ้นเนื่องจากมีการขจัดวัสดุส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบการโหลดวัสดุได้ พิจารณาทั้งการถอดชุดซี่ฟันออก และการสวมชุดขอบตัดเจาะในการใช้งานที่จะมีการโหลดประเภทดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้รับเหมาควรทำความเข้าใจในการนำไปใช้งานและเลือกอุปกรณ์ทำงานกับพื้นดินที่เหมาะสมกับงานหลักส่วนใหญ่ที่จะนำไปใช้ของตน

อีกตัวอย่างของการนำหลักการนี้ไปใช้มีความสำคัญคือการใช้งานกับรถเกลี่ยดิน แผ่นแบบม้วนวงบนรถเกลี่ยดินของ CASE ให้ลักษณะของการออกแบบหลายรัศมีที่ช่วยขจัดเศษดินออกจากช่องทางได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งใบเครื่องมือ ช่วยลดปริมาณกำลังรวมที่ใช้ในการขจัดเศษดินในระหว่างกระบวนการเกลี่ยดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง

ขั้นตอนกระบวนการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นไซต์ "ภาคสนาม" ที่ผู้รับเหมาทำงานเคลื่อนย้ายดินทั่วไป หรือไซต์งานถาวรที่มีการโหลดขึ้นรถบรรทุก หรือรถถังบรรจุทุกวัน แนวทางของขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรที่กำหนดจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง การวางแผนการทำงานโดยให้มีระยะทางเคลื่อนย้ายสั้นที่สุด แนวโค้งน้อยที่สุด เส้นทางตรงที่สุด หรือมีสิ่งกีดขวางน้อยที่สุดจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงโดยการทำงานให้สำเร็จในเวลาน้อยที่สุด รอบการทำงานที่สม่ำเสมอมากขึ้น
กระบวนการไหลของงานยังจะต้องเหมาะสมในแนวทางที่ช่วยลดเวลาที่เครื่องจักรใข้รอบเดินเบาหยุดรองานน้อยที่สุดด้วย ตัวอย่างเช่น รถดันดินสองคันกำลังดันดินไปยังรถขุดคันหนึ่งที่โหลดดินให้รถบรรทุก แต่ไม่สามารถดันดินไปได้ทัน ซึ่งส่งผลให้รถขุดต้องจอดรอวัสดุ เป็นการสูญเสียเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่ได้ทำงานใดๆ มีความเป็นไปได้ที่ผู้รับเหมาสามารถใช้รถดันดินคันเดียวเท่านั้นทำงานเดียวกันสำหรับดันดินไปให้กับรถขุดดังกล่าว หากทำได้จะประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ของรถดันดินคันที่สอง รวมทั้งค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายของการสึกหรอหรือเสียหายของเครื่องจักรด้วย นอกจากนี้จะต้องนำปัจจัยเหล่านี้จะต้องนำมาพิจารณาสำหรับรถขุดที่จะโหลดวัสดุ การกำหนดรูปแบบนั้นสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงโดยรวมของไซต์งานได้ การเลือกนั้นเหมาะสมมากกว่ากับการใช้รถดันดินสองคัน
การใช้รถตักล้อยางเพื่อการโหลดวัสดุลงในรถบรรทุกหรือถังบรรจุก็ต้องพิจารณาในลักษณะเดียวกัน รถตักล้อยางที่มีบุ้งกี๋ขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปสามารถส่งผลต่อการใช้เชื้อเพลิงอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ หากบุ้งกี๋มีขนาดใหญ่เกินไป จะทำให้เติมวัสดุลงในรถบรรทุกหรือถังบรรจุเต็มเร็วเกินไป แล้วต้องจอดรอว่างงานเพื่อรอโหลดวัสดุให้ในเที่ยวต่อไป บุ้งกี๋ขนาดเล็กเกินไปก็มีผลในลักษณะเดียวกัน หากรถตักคันหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ทันตามความต้องการปริมาณงานของไซต์งาน นั่นทำให้รถบรรทุกต้องจอดรอเพื่อรับการโหลดวัสดุให้ หรือกระบวนการขั้นปลายน้ำจะทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านลบท้้งหมดจะมีผลต่อปริมาณลูกบาศก์เมตรต่อเชื้อเพลิง เมื่อคุณนำกลุ่มยานพาหนะที่มีทั้งหมดมาพิจารณา

การทำงานที่ไม่สม่ำเสมอ
เครื่องยนต์ของเครื่องจักรอุปกรณ์งานก่อสร้างจะไร้ความหมายหากเดินเครื่องเพื่อรองาน แต่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเครื่องยนต์ทำงานแบบรองรับโหลด การเดินเครื่องรอบเดินเบาหมายถึงการสูญเปล่าของเชื้อเพลิงอย่างชัดเจนในขณะที่ไม่มีผลผลิตออกมา และการใช้งานที่พนักงานควบคุมรถมักต้องเพิ่มความเร็ว ลดความเร็ว เบรก เร่งเครื่องโดยปกติไม่ใช่แค่เพียงส่งผลให้เครื่องจักรทำงานหนักขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ลองคิดถึงผลต่างระหว่างระยะทางเป็นกิโลเมตรในเมืองและเป็นกิโลเมตรในถนนหลวงของรถบรรทุกคันหนึ่ง รถบรรทุกจะทำระยะทางได้อัตรากิโลเมตรต่อลิตรมากขึ้นเสมอภายใต้ความเร็วในถนนหลวง (การทำงานสม่ำเสมอ) - เครื่องจักรกลหนักก็ต้องพิจารณาหลักการเดียวกันนี้

การใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของโหมดการทำงาน รอบเดินเบาอัตโนมัติ การปิดระบบเครื่องจักร
เครื่องยนต์ใดๆ ไม่จำเป็นต้องเดินเครื่องที่สุดกำลังตลอดเวลา นั่นเป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์และเปลืองเชื้อเพลิง จากเหตุผลดังกล่าว สิ่งสำคัญคือพนักงานควบคุมรถจะต้องรู้วิธีทำงานของโหมดการทำงานของแต่ละเครื่องจักรที่จะมีผลต่อการทำงาน และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ เราได้เยี่ยมชมหลายไซต์งานที่ซึ่งพนักงานควบคุมรถไม่ได้รับการสอนงานในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อปรับใช้โหมดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของการผสมผสานระหว่างผลิตภาพการผลิตและประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด โดยคล้ายคลึงกัน คุณลักษณะรอบเดินเบาอัตโนมัติและการปิดระบบเครื่องจักรมีพร้อมใช้งานในเครื่องจักรมากมายเพื่อรักษาความประหยัดเชื้อเพลิง โดยการจัดการช่วงเวลาการใช้งานเครื่องยนต์ที่สัมพันธ์กับช่วงที่ไม่ได้ทำงาน

การเคลื่อนไหวของแขนยกที่แม่นยำและแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเลยตำแหน่ง
ความแม่นยำของพนักงานควบคุมรถสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพเชื้อเพลิง พนักงานควบคุมรถใช้เวลานานเกินไปในการปรับแก้ตำแหน่งการเคลื่อนไหวของแขนยก หรือเครื่องจักรหรือไม่ หรือพวกเขาใช้เวลาโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาหรือไม่ บางปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะของพนักงานควบคุมรถ ในขณะที่บางปัจจัยสามารถเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านคุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องจักรในยุคปัจจุบันนี้ที่ไม่จำเป็นต้องให้พนักงานควบคุมรถเร่งความเร็วมากเกินไปเพื่อให้งานเสร็จสิ้น คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้มั่นใจในความแม่นยำที่จะป้องกันไม่ให้พนักงานควบคุมรถจำเป็นต้องปรับแก้ตำแหน่งการเคลื่อนไหว ในรถตักล้อยาง มีคุณลักษณะอย่างเช่น การย้อนกลับไปขุด ย้อนกลับไปขับเคลื่อน และการควบคุมความสูงการย้อนกลับของบุ้งกี๋ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างทันที สำหรับรถขุด คุณลักษณะ "การแกว่งอิสระ" ช่วยให้โครงช่วงบน "แกว่งได้"อย่างอิสระ: เพื่อช่วยให้พนักงานควบคุมรถทำงานบนพื้นดินเพื่อการปรับตำแหน่งใหม่ของแขนยกจนกว่าจะไปถึงจุดที่จะยกโหลดขึ้นมานั้นอยู่ตรงกลางของแขนยกแล้ว และสามารถจับยึดโหลดและยกขึ้นได้อย่างเรียบร้อย ในทำนองเดียวกัน ยังสามารถช่วยให้พนักงานควบคุมรถทำงานบนพื้นดินเพื่อวางตำแหน่งโหลดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นโดยการเคลื่อนไหวแขนยกเมื่อเทียบกับการเชื่อมั่นในการควบคุมรถเพื่อวางตำแหน่งของพนักงานควบคุมรถ แขนยกของรถหน้าตักหลังขุดมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนเมื่อผ่านจุดที่พนักงานควบคุมรถต้องการจะขุด ทำให้พนักงานควบคุมรถจำเป็นต้องปรับแก้การทำงานดังกล่าวก่อนเริ่มทำงาน รถหน้าตักหลังขุดของ CASE นำเสนอชุดควบคุม Pro Control ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้แขนยกสามารถหยุดได้ในช่วงเวลาที่แม่นยำขณะที่พนักงานควบคุมรถปล่อยการควบคุมด้วยมือ ทำให้ลดความล้าของพนักงาน และที่สำคัญคือใช้เชื้อเพลิงน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากพนักงานควบคุมรถไม่จำเป็นต้องปรับแก้การเคลื่อนไหวส่วนเกิน

การลด "โหลดแฝง"
ทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แรงเสียดทานและความร้อนที่เกิดจากเศษดิน และลักษณะงานหนักที่เครื่องจักรจะต้องทำงาน ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรลดลง ดังนั้น การรักษาระบบเครื่องจักร ไส้กรองอากาศ และตัวระบายความร้อนให้สะอาดเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การพัฒนาพัดลมเครื่องยนต์ที่ควบคุมความร้อนอย่างคงที่ได้ให้แนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงมากขึ้น ในเงื่อนไขที่เครื่องจักรใช้งานเฉพาะกำลังเท่าที่จำเป็นสำหรับระบบต่อพ่วงเพื่อรักษาการทำงานได้อย่างเหมาะสม การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดระบบเหล่านี้อย่างเป็นประจำจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น และยังข่วยให้เครื่องจักรสามารถทำงานที่เกิดผลผลิตได้มากขึ้นอีกด้วย

ตัวเลือกชุดขบวนกำลังที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง
ในระหว่างขั้นตอนการเลือก/กระบวนการกำหนดข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักร มีตัวเลือกต่างๆ ให้เลือก เจ้าของเครื่องจักรสามารถเลือกเครื่องจักรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงได้จริง ตัวอย่างเช่น รถตักล้อยางได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบส่งกำลังห้าระดับพร้อมทอร์คคอนเวอร์เตอร์แบบล็อคได้ ทอร์คคอนเวอร์เตอร์แบบล็อคได้ช่วยให้พนักงานควบคุมรถมีตัวเลือกเกียร์มากขึ้นสำหรับการรักษาการทำงานของเครื่องยนต์ในช่วงกำลังที่เหมาะสมที่สุด และสามารถเพิ่มการประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อใช้ความเร็วบนถนนได้มากสุดถึง 40 เปอร์เซ็นต์

**ความสำคัญของการบำรุงรักษาต่อประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง **
ราได้กล่าวถึงเครื่องมือที่ทำงานกับพื้นดินและการรักษาความสะอาดของเครื่องจักรไปแล้ว แต่การบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยรวมยังมีบทบาทสำคัญในการบรรลุผลสำเร็จของประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่้สุด มีสองสามประการที่ควรพึงจดจำและพิจารณา:

  • การอัดจาระบีให้เครื่องจักรอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้ได้การเคลื่อนไหวที่ "ลำบาก" น้อยลง ช่วยให้พนักงานควบคุมรถบรรลุผลการวางตำแหน่งตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้า และป้องกันการปรับแก้และแรงต้านที่ไม่จำเป็น
  • ปรับสายพานให้มีแรงตึงเหมาะสม – การดำเนินการนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องจักรทำงานหนักขึ้น
  • รักษายางให้มีระดับพองตัวเหมาะสมและเปลี่ยนใหม่เมื่อยางสึกหรออย่างมากเพื่อรักษาระดับแรงฉุดลาก การลื่นไถลและแรงต้านที่เกิดจากดอกยางหมดไปหรือลมยางต่ำจะทำให้เกิดการส่งกำลังของเครื่องจักรที่ไม่เพียงพอ
  • ในลักษณะเดียวกัน สำหรับเครื่องจักรแบบมีชุดตีนตะขาบ ให้รักษาการปรับแรงตึงของชุดตีนตะขาบให้เหมาะสมเพื่อลดแรงต้าน และคอยตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดบนโครงช่วงล่างด้วย การรักษาความสะอาดของชิ้นส่วนเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน สิ่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดแรงต้านจะไปเร่งการสึกหรอ และทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเพื่อดันตัวเดินหน้า

**ระบบเทเลเมติกส์ช่วยให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ **
ระบบเทเลเมติกส์ให้แนวทางการติดตามข้อมูลประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงที่แม่นยำที่สุด ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไปเมื่อเวลาผ่านไป และยังช่วยให้เจ้าของและผู้จัดการกลุ่มยานพาหนะสามารถระบุถึงการใช้งานเครื่องจักรโดยไม่เกิดประโยชน์อีกด้วย หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดที่เราเคยพบมาคือ ผู้รับเหมารายหนึ่งในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ ซึ่งเมื่อได้รับระบบเทเลเมติกส์มาแล้ว ก็ระบุโดยทันทีว่าหนึ่งในรถหน้าตักหลังขุดคันหนึ่งของพวกเขาขนาด 214 แรงม้านั้นมีอัตรารอบเดินเบาในการทำงานถึง 43 เปอร์เซ็นต์ของเวลาการทำงาน ไม่ใช่แค่เพียงเชื้อเพลิงถูกใช้ไปโดยไม่สร้างผลผลิตของงานออกมาเท่านั้น แต่เครื่องจักรที่เช่ามาและระยะเวลาที่ต้องใช้รอบเดินเบานั้นแสดงให้เห็นถึงชั่วโมงการทำงานโดยไม่เกิดผลผลิตออกมาในบันทึกรายการเทียบกับระยะเวลาที่เช่ามา นอกจากนี้ระบบเทเลเมติกส์ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทของโหลดที่จะใช้งานเทียบกับอัตราผลผลิตที่ได้ของเครื่องยนต์ต่อวัน และหากจำเป็น สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการปรับปรุงการทำงานของพนักงานควบคุมรถอีกด้วย

**การทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกด้วยระบบควบคุมเครื่องจักร **
ผลดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดของระบบควบคุมเครื่องจักรคือความสามารถในการลดและขจัดการแก้ไขงานเดิม โดยการทำสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก หลักการนี้ช่วยขจัดการขุดที่มากเกินไปหรือการขุดที่น้อยเกินไป ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ น้ำมันดีเซล และค่าแรงงานมากขึ้นในการปรับแก้ไขงาน และผลสุดท้ายยังช่วยให้ได้การใช้งานทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยการทำให้สามารถใช้งานเฉพาะงานที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเท่านั้น ความแม่นยำหมายถึงปริมาณของดินที่ต้องการเคลื่อนย้ายโดยใช้ปริมาณเชื้อเพลิงน้อยที่สุด และมีการสึกหรอและความเสียหายน้อยที่สุด ระบบควบคุมเครื่องจักรให้ผลลัพธ์ดังกล่าวได้ เคล็ดลับเหล่านี้เป็นเพียงบางข้อควรพิจารณาที่จะช่วยให้กลุ่มยานพาหนะของคุณสามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงมากขึ้นในการใช้งานเพื่อเคลื่อนย้ายดิน สิ่งสำคัญคือเจ้าของและผู้จัดการกลุ่มยานพาหนะจะต้องรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากพนักงานควบคุมรถ นั่นคือบุคคลที่ใช้เวลากับเครื่องจักรมากที่สุด เพื่อให้แนวทางที่พวกเขาสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ความรู้และการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจการก่อสร้างจะสามารถปรับตัวเลขผลกำไรทางบัญชีได้อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับต้นทุนด้านเชื้อเพลิง

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

ค้นหาเลย

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์