รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

โซลูชันแก้ไขปัญหา

ระบบเทเลเมติกส์ของ SiteWatch

การใช้งาน SiteWatch

การใช้งาน SiteWatch

SiteWatch จาก CASE ส่งข้อมูลเครื่องจักรของ CASE ได้อย่างครอบคลุมมากกว่าผลของระบบเทเลเมติกส์อื่น ๆ SiteWatch ทำงานโดยใช้ส่วนประกอบสำคัญ 3 สิ่ง: ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนจากตัวแทนจำหน่าย

ฮาร์ดแวร์

SiteWatch จาก CASE สามารถติดตามข้อมูลได้สูงสุด 40 ข้อมูล

โมเด็มออนบอร์ดสามารถรวบรวมและบันทึกข้อมูลการทำงาน รวมถึงตำแหน่ง, ผลผลิต, การประหยัดเชื้อเพลิง, ความจำเป็นในการบำรุงรักษา, การทำงานของข้อมูลวัดความสมบูรณ์ และแม้กระทั่งการตรวจจับความเคลื่อนไหว

หน้าจอ SiteWatch สามารถแสดงผลได้มากกว่า 40 ข้อมูล (ขึ้นอยู่กับรุ่น) รวมถึงข้อมูล J1939 มาตรฐาน ข้อมูลเหล่านี้สามารถปรับตั้งได้ ทำให้ข้อมูล SiteWatch จาก CASE สามารถนำไปปรับใช้ได้และมีค่ามากกว่าตามความต้องการเฉพาะของคุณ

ซอฟต์แวร์

รูปแบบโปรแกรมสมัคร SiteWatch มีสองแบบ: แบบพื้นฐาน (Basic) และแบบขั้นสูง (Advanced)

รูปแบบโปรแกรมพื้นฐาน

  • ระบบการจัดการกลุ่มเครื่องจักรจะทำให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งของเครื่องจักร และมีการรายงานชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร
  • แผนการบำรุงรักษาจะช่วยให้สามารถติดตามและควบคุมรอบการบำรุงรักษาตามกำหนดได้
  • ด้านความปลอดภัยจะทำให้คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดใช้งานเฉพาะพื้นที่ (Geofencing) สำหรับแต่ละหน้างาน และการกำหนดเวลาห้ามใช้งานเครื่องจักร (Machine curfew)
  • การวิเคราะห์และการรายงานการใช้ประโยชน์สามารถทำให้รู้ถึงช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน ช่วงเวลาขับเคลื่อน และการใช้งานทั่วไป

รูปแบบโปรแกรมขั้นสูง

  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถโหลดข้อมูลเครื่องยนต์และระบุแนวโน้มในการทำงานได้อย่างง่ายดาย
  • ข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงจะบอกถึงข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และทำให้คุณสามารถติดตามถึงลักษณะการใช้เชื้อเพลิง
  • ตัวแปรวัดความสมบูรณ์ของเครื่องจักรจะระบุอุณหภูมิ, แรงดัน, ข้อมูล Can-Bus ที่แม่นยำและทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตัวแปรที่อยู่นอกขอบเขต

การสนับสนุนจากตัวแทนจำหน่าย

ให้ตัวแทนจำหน่าย CASE ของคุณช่วยเหลือในการจัดการกลุ่มเครื่องจักรของคุณ และกำหนดตารางเวลาการบำรุงรักษาอย่างใกล้ชิด

ความรู้ในด้านเครื่องจักรประกอบกับความเข้าใจในแอปพลิเคชันอย่างดีเยี่ยมของตัวแทนจำหน่าย CASE ทำให้สามารถแนะนำการบำรุงรักษา, ข้อมูลจำเพาะ หรือการเปลี่ยนการทำงานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น

การใช้ประโยชน์จากเทเลเมติกส์

รับชมวิดีโอ

วิดีโอไวท์บอร์ดของ SiteWatch

ผลของระบบเทเลเมติกส์ของ SiteWatch ที่ใช้งานได้ง่ายดายนี้มีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องจักรทั้งหมดของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องจักรเลยก็ตาม

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

ค้นหาเลย

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์