รายการโปรดใหม่ถูกเพิ่มแล้ว

ผลิตภัณฑ์

รถขุดดิน

รถขุดดินซีรีย์ B

รถขุดดินซีรีย์ B

สร้างผลกำไรต่องานได้มากขึ้น
ด้วยการออกแบบและความรู้ทางวิศวกรรมที่ทันสมัย รถขุดของ CASE จึงให้ผลิตภาพการผลิตและการประหยัดเชื้อเพลิงในระดับสูงสุด รถขุดดินของ CASE มีหลายรุ่นให้เลือก ตั้งแต่ 8 ถึง 80 เมตริกตัน รถขุดดินเหล่านี้ออกแบบขึ้นเพื่อสมรรถนะการทำงานและความทนทานในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบใด CASE มีรถขุดที่เหมาะสำหรับคุณเสมอ

อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ:
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • เขตเมือง
  เขตเมือง
 • การรีไซเคิล
  การรีไซเคิล
 • การบดย่อยหิน
  การบดย่อยหิน

ค้นหารุ่นของคุณ

ฉันต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์

รถขุดดินซีรีย์ B ค้นหา
Findyourvehicle-model

คุณลักษณะ

ดีเอ็นเอของรถขุดดิน

เปิด ปิด
ดีเอ็นเอของรถขุดดิน

ให้ความทนทนในตัว

โครงสร้างช่วงบนได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะกับสมรรถนะระบบไฮดรอลิก ทำให้นั่นใจในความทนทานและความน่าเชื่อถืออันเป็นตำนานของ CASE แม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากที่สุด บูมและกระบวยมีลักษณะตัวรองยึดขึ้นรูปแบบทุบ และความคลาดเคลื่อนต่ำเพื่อให้ได้อายุการใช้งานของชิ้นส่วนประกอบยาวนานขึ้น ลดเวลาหยุุดเครื่องโดยไม่คาดหมายน้อยที่สุด แผ่นชิมด้านข้างทำจากเรซินติดตั้งบนบูมและกระบวนช่วยลดการสึกหรอและช่วงคาบเวลาการซ่อมบำรุง ตัวกรองไฮดรอลิกสังเคราะห์ลดการปนเปื้อนของระบบ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลดลง และเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

เปิด ปิด

เครื่องยนต์ทรงพลังให้ประสิทธิภาพเชือ้ เพลิงที่ได้รับการรับรองเป็นไปตามข้อกาหนดการปล่อยไอเสียTier III ช่วยลดการใช้เชือ้ เพลิง ถังเชือ้ เพลิงขนาดใหญ่รวมกับการใช้เชือ้ เพลิงต่า ทาให้ได้ระยะเวลาการทางานเพิ่ม นานขึน้ มากกว่า 2 วันก่อนจะถึงรอบการเติมใหม่ ระบบการบารุงรักษาที่ยืดระยะเวลาออกไป ทาให้ระยะเวลา การอัดจาระบียาวนานออกไปสาหรับหมุดทัง้ หมดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ตัวกรองและจุดเติม ปกติทัง้้ หมดถูกรวมกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย แกนตัวระบายความร้อนและอุปกรณ์หล่อเย็นถูกตดิ ตัง้ ไว้แต่ละด้านเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการหล่อเย็นมากขึน้ และเข้าถึงเพื่อทาความสะอาดได้ง่าย ปั๊มป้ อน เชือ้ เพลิงให้อัตราการไหลสูงที่เป็นตัวเลือกพร้อมกับระบบตัดการจ่ายอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาที่หยุดเครื่องจักร โดยไม่คาดหมายสาหรับการเติมเชือ้ เพลิงปกติ

ผลิตภาพการผลิต

เปิด ปิด

กำลังและความเร็ว

ระบบโหมดการทำงานที่คุ้นเคยมี 3 โหมดกำลังเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า

A AUTO MODE โหมด A : เหมาะสาหรับ การเกลี่ยดิน การยกวัตถุ และการทางานที่ แม่นยา
H HEAVY MODE โหมด H : ให้สมดุลที่ดี ที่สุดระหว่างประสิทธิภาพการผลิตและการ ประหยัดเชือ้ เพลิง
SP SPEED PRIORITY MODE โหมด SP : ให้ความเร็วและกาลังเพิ่มขึน้ สาหรับงานที่ เฉพาะเจาะจงซงึ่ ต้องการผลผลิตของงานสูงสุด

Auto Power boost: เพิ่มแรงดันไฮดรอลิกโดยอัตโนมัติตามความต้องการในการทำงาน ระบบไฮดรอลิกขั้นสูงให้แรงฉีกทำลายสูง ความเร็วเหวี่ยงสูง และแรงบิดแกว่งสูง ส่งผลให้รอบการทำงานเร็วขึ้น การจัดการความเร็วและกำลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง และให้ผลดีด้านผลิตภาพการผลิตอย่างเห็นได้ชัดในเทอมของผลผลิตของงาน

ติดต่อเรา !

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของ CASE เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีความรู้ในทุกสิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CASE

การเริ่มต้นการค้นหา โปรดป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

พิมพ์เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

พบ 0 ผลลัพธ์
ชนิด
กรองตาม:

ไม่มีพบข้อมูล

คลิกไอคอนเพื่อเพิ่มหน้าในรายการโปรดของคุณ

รายการโปรด CASE ของฉัน

พบ 0 ผลลัพธ์