Yeni favori eklendi

Gizlilik Politikasi

GIZLILIK POLITIKASI

Genel Şartlar

CNH Industrial, ürünlerine gösterdiğiniz ilgiyi ve bu websitesini ziyaretinizi takdir ediyor. Kişisel verilerinizin işlenmesinde gizliliğinizin korunması, ticari işlemlerimizde özel dikkat gösterdiğimiz önemli bir konudur. Websitelerimize yapılan ziyaretler esnasında toplanan kişisel verileri, websitelerinin barındırıldığı ülkelerde geçerli bulunan yasal hükümlere uygun olarak işlemekteyiz.

Bu Gizlilik Politikası, bize vermiş olduğunuz kişisel bilgileri kullanmamızla alakalıdır.

Hakkınızdaki hangi bilgiler CNH Industrial tarafından toplanmaktadır?

CNH Industrial, çalışanlarına, yüklenicilerine, tedarikçilerine ve müşterilerine ait olan, aşağıda açıklanmış ticari amaçlarla alakalı kişisel bilgileri toplar. Bu bilgiler, adınızı, iletişim bilgilerini ve ayrıca kredi kartı bilgilerinin yanı sıra faturalandırma ve nakliye ile ilgili bilgileri içerebilir. Size göndereceğimiz bildirileri optimize etmek ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi (kayıt dahil) sürekli geliştirmek için, sizden kişisel bilgilerinizi ve mesleki ilgilerinizi, demografik geçmişinize ait bilgileri, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili deneyimlerinizi ve bunun yanı sıra sizinle olan iletişimimize ait ayrıntılı bilgileri isteyebiliriz. Ayrıca, website hizmetlerimizin bazıları için IP adresinizi de kullanabiliriz. Kullandığımız “cookies” ve bunların özellikleriyle alakalı bilgileri, Cookies politikamızda bulabilirsiniz.

Kişisel veriler, tanımlanamayan veya gerçek bir şahsa atfedilemeyen bilgileri ya da bir şahsın tanımlanabilmesini veya yeniden tanımlanabilmesini önleyen tüm tanımlayıcılardan arındırılmış bilgileri içermez.

Kişisel bilgileriniz CNH Industrial tarafından nasıl kullanılacak?

CNH Industrial, kişisel bilgilerinizi sadece aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanacaktır:

 • İlgi, uygunluk ve amaca yönelik uygun işleme yöntemlerinin kullanımı (örn. sizin için şifre hatırlatıcıların sağlanması veya belirli bir hizmetin bakım amacıyla askıya alındığı konusunda sizi bilgilendirmek) prensiplerine uygun olarak yasal ticari amaçlar ve hedefler (hizmetler, finansman, müşteri desteği, ürün güvenliği, pazarlama, teşvikler ve işe alma da dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) için;
 • Şirket verilerinin korunması amacıyla Grubun sistemi tarafından sağlanan süreçler ve prosedürlere (gerekli güvenlik önlemlerinin belirlenmesi için tüm veriler bunlara uygun olarak sınıflandırılır) uygunluk için;
 • İlgili kanunlara uygunluk açısından gerekli olduğundan, kişisel verilerinizin işlendiği her işlemin amacıyla ilgili olarak bilgilendirileceksiniz;
 • CNH Industrial’ın abone olduğunuz hizmet ile alakalı sebeplerden ötürü sizinle iletişime geçebileceği anlamına gelen hizmet yönetim amaçları için;
 • CNH Industrial, ilgili kişinin kendi kişisel verilerine erişme hakkı, verilerin güncellemesini, düzeltmesini veya entegrasyonunu alma hakkı, ilgili kanunlarca öngörüldüğü durumlarda verileri iptal etme hakkı gibi yasal haklarını tanır ve saygı gösterir;
 • İlgili kanunlarca gerek görüldüğünde, işleme amaçları ile alakalı olarak ve ilgili kanunlara uygunluk için gerek görüldüğü şekilde ilgili kişinin rızasına tabi olarak, gerekli olması halinde kişisel veriler üçüncü taraflara ifşa edilebilir;
 • CNH Industrial içeriğinin ve reklamlarının size çevrimiçi sunulma yöntemini kişiselleştirmek ve geliştirmek için:
  - Yarışmalarımızı yönetmek ve kazananlarla iletişime geçmek için;
  - Hizmetlerin kullanımında yardım sağlamak için ve genel olarak sitenin yönetimi için;
  - Ürün siparişlerini veya hizmet ya da bilgi taleplerini karşılamak için; ödemeleri işleme koymak için; ve kayıtlarımızı güncel tutmak için;
  - Bu amaçlar için sizinle iletişime geçilmesi için özel olarak rıza gösterdiğiniz durumlarda, size telefonla, postayla veya email ile ilgilenebileceğiniz özel teklifler ve mevcut ya da yeni ürünler hakkında size doğrudan pazarlama bildirimleri göndermek için;
 • CNH Industrial’ın kişisel bilgilerinizi kişisel verilerinizin asıl toplanma veya izin verilme amacına (amaçlarına) uygun olmayan bir başka amaç için kullanmayı öngördüğü durumlarda, öncelikle sizi bilgilendireceğiz ve ayrıca size muvafakatınızı saklı tutma veya geri çekme hakkı tanınacaktır.

Hassas bilgiler (politik fikirlerin, cinsel eğilimin, ırk veya etnik kökenin, sağlık ya da tıbbi durumun, dini veya felsefi inanışların, sendika veya ideolojik görüşlerin ve faaliyetlerinin veya sosyal güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilerin ya da devam etmekte olan kovuşturmaların dışındaki idari veya cezai kovuşturmaların ve yaptırımların ifşasına izin verebilecek veriler dahil) ve “adli veriler” işleme faaliyetleri sadece Grubun ticari amaçlarını sürdürmek için kesinlikle gerekli olması durumunda ve daima ilgili kanunlara riayet edilerek, ilgili kanunlarca izin verilen sınırlar dahilinde ve gerektiğinde ilgili kişinin rızası üzerine gerçekleştirilebilir. Hassas verilerin temsilci olmayan üçüncü bir şahsa ifşa edilmesi veya asıl toplanma veya izin verilme amacından başka bir amaç için kullanılması durumunda, bu tür bir ifşa veya kullanım öncesinde açık rızanız (onayınız) alınacaktır.

CNH Industrial Kişisel Bilgilerinizi kimlerle paylaşır?

Genelde, talep ettiğiniz hizmeti/ürünü sağlamak için sadece CNH Industrial şirketler grubu dahilindeki bilgilerinizi kullanacağız. Bilgilerinizi, rızanız olmadığı sürece pazarlama amaçları için CNH Industrial Grubunun diğer üyelerine vermeyeceğiz.

Bilgilerinizin ifşa edildiği tüm üçüncü taraf veri işleyicilerinden talimatlarımıza harfiyen uymalarını talep edeceğiz ve CNH Industrial, bu üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi kendi ticari amaçları için kullanmamalarını talep edecektir.

Bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaştığımız durumlarda, bilgilerinizi bizim uyguladığımız aynı koruma ile işlemelerini sağlayacağız. Eğer kişisel bilgiler temsilci olmayan bir üçüncü tarafa aktarılırsa, kişisel bilgilerinizin böyle bir üçüncü tarafla paylaşılmasını tercih etmeme şansınız olacaktır.

CNH Industrial Kişisel Bilgilerinizi sizinle iletişime geçmek için ne zaman kullanacak?

CNH Industrial aşağıdaki durumlarda sizinle iletişime geçebilir:

 • CNH Industrial’ın size hizmet verebilmesi için abone olduğunuz herhangi bir hizmetin yürütülmesi ile alakalı olarak;
 • herhangi bir CNH Industrial websitesine, mesaj panosuna veya başka hizmetine yapmış olduğunuz katkı ile alakalı olarak;
 • haber bülteni veya başka bir yazışma almayı tercih ettiğiniz durumlarda;
 • sizi CNH Industrial ürünleri ve hizmetleri ile ilgili araştırmalara davet etmek için (katılım daima gönüllülük esaslıdır);
 • sizinle CNH Industrial arasında imzalanan herhangi bir sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek için; ve
 • sizin özel olarak mutabık kaldığınız pazarlama amaçları için (aşağıdaki “CNH Industrial sizinle pazarlama amaçları için iletişime geçecek mi?” başlığına bakınız).

Websitelerimiz, CNH Industrial’ın belirli ürünler veya hizmetler ile ilgili olarak sizinle nasıl iletişime geçeceği konusunda size ayrıntılı bilgi verecektir.

CNH Industrial sizinle pazarlama amaçları için iletişime geçecek mi?

Nadiren de olsa, bilgilerinizi bir pazar çalışması kapsamında sizinle iletişime geçmek için veya özel ilgi alanınıza girdiğini düşündüğümüz pazarlama bilgilerini size aktarmak amacıyla da kullanırız. Fakat, pazarlama bilgilerini veya pazar araştırması taleplerini alma isteğinden vazgeçme hakkını size daima vermekteyiz. Talebiniz olmadan sizinle iletişime geçilmesini istemediğinizi peşinen beyan da edebilirsiniz. Buna ek olarak, muvafakatınızı dilediğiniz an geri çekme imkanına sahipsiniz.

Uygunsuz veya saldırgan içerik

Eğer bir CNH Industrial Grubu websitesinde herhangi bir yere saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bir içerik gönderirseniz ya da içerik bozucu bir davranışta bulunursanız, CNH Industrial kişisel bilgilerinizi bu tür bir davranışı durdurmak amacıyla kullanabilir.

CNH Industrial’ın makul gerekçelerle kanunlara aykırı davrandığınıza veya davranabileceğinize inanması durumunda (örn. gönderdiğiniz içeriğin karalayıcı olması nedeniyle), CNH Industrial kişisel bilgilerinizi işvereninizi, okulunuzu, email/internet servis sağlayıcınızı veya kanun yürütme organlarını içerik ve davranışınız hakkında bilgilendirmek için kullanabilir.

Eğer yaşınız 18 veya daha altıysa

Eğer yaşınız 18 veya daha altıysa, CNH Industrial Grubuna kişisel bilgilerinizi vermeden önce lütfen ebeveyninizin/vasinizin iznini alınız. Yetişkin olmayanların gerekli izni almadan kişisel bilgileri bize vermelerine izin verilmez.

Veri saklama politikamız nedir?

Kişisel bilgilerinizi, ilgili ürün veya hizmet için gerekli olduğu sürece ya da CNH Industrial ile imzalamış olduğunuz herhangi ilgili bir sözleşmede belirtilen süre boyunca veya CNH Industrial’ın veri saklama takviminde belirlenen süre boyunca sistemlerimizde saklı tutacağız. Eğer CNH Industrial'ın websitelerinin herhangi birindeki kaydınızı iptal etmek isterseniz, ilgili websitesindeki “abonelikten çıkma” talimatlarını izleyerek bunu gerçekleştirebilirisiniz. Yazışma alma isteğinizden vazgeçmek için profilinizi değiştirirseniz, kaydınız sistemde kalabilir ve biz de sizinle gelecekte iletişime geçmeyeceğimizden emin olabiliriz.

Bir CNH Industrial hizmetine veya websitesine bir katkıda bulunduğunuz durumda, CNH Industrial genelde içeriğinizi sadece sunulma amacı (amaçları) için makul olarak gerekli olduğu sürece saklı tutacaktır.

CNH Industrial, kişisel verilerin veya bilgilerin doğru, eksiksiz ve amaçlanan kullanım için güvenilir olduğundan emin olmak için gerekli makul önlemleri alır.

CNH Industrial’ın benimle ilgili olarak saklı tuttuğu Kişisel Bilgiler nelerdir?

CNH Industrial tarafından saklı tutulan kişisel bilgilerinizin bir suretini talep etme ve belirli kısıtlamalara tabi olmak üzere ve bu bilgilerin yanlış olması durumunda düzeltilmesini, değiştirilmesini veya silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu konu hakkında herhangi bir talebiniz veya sorunuz olursa ya da bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi başka bir sorunuz varsa, aşağıdaki “CNH Industrial ile İletişime Geçme” başlığına bakınız.

Sınır Ötesi Kişisel Bilgi transferleri ve AB-ABD Gizlilik Koruması

CNH Industrial, merkezi İngiltere'de bulunan küresel bir kuruluştur ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde tüzel kişiliklere, ticari faaliyetlere ve sistemlere sahiptir.

Kişisel bilgilerinizi CNH Industrial Grubu dahilinde paylaşabiliriz ve Avrupa Birliği harici ve İsviçre de dahil olmak üzere ticari faaliyet gösterdiğimiz dünyanın diğer ülkelerine aktarabiliriz. Diğer ülkeler, ülkenizdeki gizlilik kanunlarından farklı gizlilik kanunlarına sahiptir. Konumdan bağımsız olarak, CNH Industrial kişisel bilgileri bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde kullanır.

CNH Industrial America LLC, CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC, Fiat Powertrain Technologies of North America, Inc. ve New Holland Credit Company, (“CNH Industrial Grubunun ABD’deki yan kuruluşları”), Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve İsviçre’den Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılan kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve saklı tutulmasıyla ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığınca belirlenen AB-ABD Gizlilik Koruması Çerçevesine ve İsviçre-ABD Gizlilik Koruması Çerçevesine bu Politikada açıklandığı şekilde riayet etmektedir. CNH Industrial Grubunun ABD’deki yan kuruluşları, Avrupa Birliğinden veya Avrupa Ekonomik Bölgesinden alınan tüm kişisel veriler bakımından Gizlilik Koruma Prensiplerine riayet edecektir. CNH Industrial Grubunun ABD’deki şirketlerinin, Gizlilik Koruması İlkelerine riayet ettiği Ticaret Bakanlığına onaylanmıştır. Gizlilik Koruma Prensipleri hakkında daha fazla bilgi almak ve CNH Industrial’in ABD’deki şirketlerinin sertifikalarını görmek için, lütfen bkz. www.privacyshield.gov. CNH Industrial’ın Gizlilik Politikasında açıklanan tanımlar, politikalar ve prosedürler, CNH Industrial’ın Gizlilik Koruması Sertifikasyonu kapsamında aktarılan kişisel veriler için geçerlidir. Bu korumalar, Gizlilik Koruması Prensiplerini karşılayabilir veya ötesine geçebilir. CNH Industrial’ın Gizlilik Politikasının bu bölümünde ayrıca CNH Industrial’ın ABD’deki yan kuruluşlarının bu Gizlilik Politikasının diğer bölümlerinde verilmemiş olan belirli Gizlilik Koruması prensiplerine nasıl riayet ettiği açıklanmaktadır. Bu Gizlilik Politikasının diğer bölümlerinde açıklanan politikalar ile Gizlilik Koruması Prensipleri arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, Gizlilik Koruması Prensipleri geçerli olacaktır.

AB vatandaşları, kişisel bilgilerin toplandığı noktada teslim aldıkları bildirimlerde açıklandığı gibi kendi kişisel verilerinin kullanımını ve ifşasını kısıtlama hakkına sahiptir.

CNH Industrial'ın ABD’deki yan kuruluşları, tipik olarak Halkla İlişkiler ile alakalı olmayan kişisel bilgileri üçüncü taraflara iletemez. Eğer kişisel bilgiler herhangi bir üçüncü tarafa iletilirse, böyle bir üçüncü taraftan en azından Gizlilik Koruması Prensipleri ile aynı gizlilik koruma seviyesinin sağlanması ve ayrıca kişisel bilgileri sadece bahse konu veriler için verilen muvafakata uygun sınırlı ve belirli amaçlar doğrultusunda işlemesi konusunda mutabık kalması istenecektir. Görevlendirilen üçüncü taraf temsilcilerinin kişisel bilgileri kendi adına ve Gizlilik Koruması Prensiplerine uygun olmayan bir şekilde işlemesi durumunda, CNH Industrial Grubunun ABD’deki yan kuruluşları bu üçüncü tarafların zarara neden olan bir olaydan sorumlu olmadıklarını kanıtlayamadığı sürece, CNH Industrial Grubunun ABD’deki yan kuruluşları Gizlilik Koruması Prensiplerinin öngördüğü derecede Gizlilik Koruması Prensipleri kapsamında sorumlu ve yükümlüdür.

CNH Industrial’in ABD’deki yan kuruluşları, kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılması ve ifşa edilmesi ile ilgili talepleri, şikayetleri ve anlaşmazlıkları araştıracak ve aşağıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden kırk beş (45) gün içerisinde çözmeye çalışacaktır.

Çözüme kavuşturulamayan bir şikayetle ilgili olarak, CNH Industrial’in ABD’deki yan kuruluşları ilgili AB veri koruma makamları (“DPA’lar”) ile işbirliği yapacak ve DPA’ların bir paneli veya İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu Üyesi (FDPIC) tarafından sağlanan bilgi ve kurallara uyacaktır. İlgili DPA iletişim bilgileri için, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçiniz. Eğer biz veya DPA’lar şikayetinizi çözüme kavuşturamazsa, Gizlilik Koruma Paneli vasıtasıyla bağlayıcı tahkime başvurma imkanınız olabilir.

CNH Industrial’in ABD’deki yan kuruluşları, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun araştırma ve yürütme yetkilerine tabidir.

CNH Industrial’in ABD’deki yan kuruluşlarının, ulusal güvenlik veya kanun yürütme gerekliliklerini yerine getirme zorunluluğu da dahil olmak üzere resmi makamlardan gelen yasal talepler doğrultusunda kişisel bilgileri ifşa etmesi istenebilir.

Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Ara sıra, yeni veya farklı gizlilik uygulamalarını yansıtmak üzere bu Gizlilik Politikasını güncelleyebiliriz. Bu Politikada herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, ana sayfamızda bir bildirim yayınlayacağız. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en güncel bilgiler için, bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz.

Diğer sitelere linkler

Websitelerimiz, üçüncü taraflara ait veya üçüncü taraflarca işletilen websitelerine yönlendiren hiperlinkler içerebilir. Bu üçüncü taraf websitelerinin çerezler de dahil olmak üzere kendi gizlilik politikaları mevcuttur ve bunları gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz. Sunmuş olduğunuz ya da bu websitelerini ziyaretiniz esnasında çerezler tarafından toplanan kişisel bilgilerin kullanımını yöneteceklerdir. Bu tür üçüncü taraf websitelerinin gizlilik uygulamaları konusunda herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekteyiz ve bu tür websitelerini kullanmanızın riski size aittir.

CNH Industrial ile İletişime Geçme

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, aşağıdaki bilgileri kullanarak iletişime geçiniz:
CNH Industrial N.V.
Merkez Ofis: 25 St. James's Street
İlgili: Privacy Compliance
London, SW1A 1HA
İngiltere
privacy-compliance@cnhind.com

BİR YETKİLİ SERVİS BUL

CASE yetkili servisiniz, CASE ürününüz hakkında her şeyi bilir.

Aramanıza başlamak üzere, aşağıdaki bilgileri giriniz:

Aradığınız şeyi bulmak üzere yazınız

0 sonuç bulundu
tip
Şuna göre filtrelenmiş:

Hiç bir sonuç bulunamadı

Click this icon throughout the site to add pages to your favorites.

CASE favorilerim

0 sonuç bulundu