ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Compactors

ဒလိမ့္တုံးတစ္ခုထဲပါေသာ အမ်ိဳးအစား

1107 EX

 • အေလးခ်ိန္ 11030 kg
 • ႀကိမ္ႏႈန္း 31/34 hz

1107 EX

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
Download
Vibratory Soil Compactor
Vibratory Soil Compactor
ဖိုင္အရြယ္အစား 1.09 Mb

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • ေနေရာင္ကာအမိုး ဟြန္း ေ* ရွ႕ႏွင့္ေနာက္မီးႀကီးမ်ား
 • 90ဒီကရီ လွည့္ႏိုင္ေသာ စက္ေမာင္းသူထိုင္ခံု
 • အကာအကြယ္လက္ရမ္းမ်ားတပ္ဆင္ထားေသာ စက္ေမာင္းသူေနရာ
 • အေပၚသို႔ေစာင္း၍ ဖြင့္ႏိုင္ေသာ အင္ဂ်င္စက္ဖံုး
 • လက္သရမ္းဖ်က္ဆီးသူမ်ားမွ ကာကြယ္ထားေသာ အကာအကြယ္ (ဥပမာ ဘက္ထၱရီခန္း)
 • ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ခလုတ္မ်ား (IP67 အဆင့္)
 • စက္၏အေျခအေနကို မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ ေမာ္နီတာဒိုင္ခြက္
 • စက္ေမာင္းလက္အိပ္သိမ္းသည့္ေသတၱာ
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္အခါ အလြယ္တကူျဖဳတ္တပ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္မိုးဒီဇိုင္း
 • ၃၂ မီလီမီတာထူေသာ သံျပားႏ* ွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဒလိမ့္တံုး

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အင္ဂ်င္
ထုတ္လုပ္သူ FPT (ဖီးယက္ပါ၀ါထရိမ္း)
ေမာ္ဒန္ S 8000 - TIER III
အမ်ိဳးအစား ေလးခ်က္ခုတ္ၿပီး Turbocharger ႏွင့္ After cooler တပ္ဆင္ထားသည္
ဆလင္ဒါအေရအတြက္ 4
ဆလင္ဒါအခ်င္း - ဆလင္ဒါအတြင္းပစ္စတင္ေရြ႕လ်ားသည့္ အလ်ား 105x120
မီးေလာင္ေပါက္ကြဲခန္း၏ထုထည္ 3.9
ဆီပန္းသြင္းသည့္စနစ္ တိုက္ရိုက္
ဆီအမ်ိဳးအစား ဟိုက္စပိဒီဇယ္
ဆီစစ္ လွည့္ၿပီးတပ္သည့္အမ်ိဳးအစား
ေလသြင္းယူမႈ တာဘိုခ်ာဂ်ာႏွင့္ အတြင္း EGR
ေလစစ္ ၂ထပ္စကၠဴစစ္ အေျခာက္အမ်ိဳးအစား
အင္ဂ်င္၀ိုင္စစ္ လွည့္ၿပီးတပ္သည့္အမ်ိဳးအစား
အင္ဂ်င္အေအးခံစနစ္ အရည္
အင္ဂ်င္အပတ္ေရ (၀န္မပါ) အနိမ့္ 950±50
အင္ဂ်င္အပတ္ေရ (၀န္မပါ) အျမင့္ 2200
အျမင့္ဆံုးပါ၀ါ (ျမင္းေကာင္ေရ) 100
အပတ္ေရ ၂၂၀၀ တြင္ 2200 (ISO3046)
အျမင့္ဆံုးရံုးအား 435
အပတ္ေရ ၁၃၀၀ တြင္ 1300
တုန္ခါမႈစနစ္
အမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ variable displacement bi-directional axial piston pump
တုန္ခါျခင္း Pump ကို ေမာင္းႏွင္ျခင္း စက္မႈအားျဖင့္
အင္ဂ်င္မွ ပန္႔ကိုခ်ိတ္ဆက္ေမာင္းႏွင္သည့္ အခ်ိဳး အခ်ိဳးတူတိုက္ရိုက္ေမာင္းႏွင္ျခင္း
ပန္႔မွေမာင္းထြက္သည့္ ထုထည္ 34.4
ဖိအား 27
တုန္ခါျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသည့္ေမာ္တာ ေမာ္တာ၏ထုထည္အေသျဖစ္ၿပီး ဒလိမ့္တံုးတြင္ တပ္ထားသည္။
စတီယာရင္
စတီယာရင္စနစ္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ျဖင့္ေမာင္းႏွင္သည့္ခါးခ်ိဳးစတီယာရင္ေ
ကြ႔ႏိုင္သည့္ဒီကရီ ဘယ္ဖက္ႏွင့္ ညာဖက္ တဖက္ဆီ ၃၇ ဒီကရီစီေကြ႕ႏိင္ၿပီး တဖက္အစမွ အျခားတဖက္အဆံုးသို႔ ၇၄ ဒီကရီ ကြ႔ႏိုင္သည္။
ေကြ႔ႏိုင္သည့္ အခ်င္း၀က္ (အတြင္းအခ်င္း၀က္) 3.65
ဒလိမ့္တံုးဘယ္/ညာ အနိမ့္ အျမင့္ေစာင္းႏိုင္သည့္ ဒီကရီ 15°
တာယာအရြယ္အစား ၂၃.၁/၁၈-၂၆ ၈ PR (သို႔) ၁၂ PR ကၽြတ္မဲ့
၀င္ဆံ့ႏုိင္ဆီမ်ား၏ ပမာဏ
ဒီဇယ္တိုင္ကီ 235
ဟိုက္ေျဒာလစ္တိုင္ကီ 70
အင္ဂ်င္၀ိုင္ 9.5
အင္ဂ်င္အေအးခံရည္ 18
ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ခရီးႏွင္ျခင္း
အမ်ိဳးအစား ပန္႔၏ အထြက္ထုထည္ကို လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစားပန္႔
ပန္႔ကိုေမာင္းႏွင္ျခင္း စက္မႈအားျဖင့္
အင္ဂ်င္မွ ပန္႔သို႔ခ်ိတ္ဆက္ေမာင္းႏွင္သည့္အခ်ိဳး အခ်ိဳးတူ တုိက္ရိုက္ေမာင္းႏွင္ျခင္း
အမ်ိဳးအစား စက္ေမာင္းသူထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ၂ဖက္ေမာင္း axial pistion pump
ပန္႔မွ ေမာင္းထြက္သည့္ထုထည္ 75
စီးဆင္းႏႈန္း (အင္ဂ်င္ပါ၀ါအျမင့္ဆံုးရရွိႏိုင္သည့္ အင္ဂ်င္အပတ္ေရတြင္) 156
ဖိအား 27
ေမာင္းႏွင္သည့္ေမာ္တာ
အမ်ိဳးအစား ေနာက္၀င္ရိုးေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ လည္ပတ္ႏံႈးျမန္ၿပီး ရံုးအားနည္းေသာေမာ္တာ
ဒလိမ့္တံုးအားေမာင္းႏွင္ျခင္း (တပ္ဆင္ခဲ့လွ်င္) ေရွ႕ဒလိမ့္တံုးဖရိမ္တြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ လည္ပတ္ႏႈန္းေႏွးၿပီး ရံုးအားျမင့္ေသာ ေမာ္တာ
ဟိုက္ေျဒာလစ္ဆီစစ္ အတြင္းမွ စကၠဴစစ္ႏွင့္ အျပင္သံခြံပါ အတြဲလိုက္အမ်ိဳးအစား
၀င္ရိုး လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္ဖမ္းထားေသာ ဘရိတ္တဆက္တည္းပါၿပီး အၾကမ္းခံကာ ပံုေတာင္း (Hub)တြင္ ရံုးအားေကာင္းေအာင္ဂီယာအထပ္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။
ယာဥ္ရပ္နားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းထားေသာဘရိတ္ စပရင္ျဖင့္ဖမ္းၿပီး ဟိုက္ေျဒာလစ္အားျဖင့္ လႊတ္ေပးသည္။
ယာဥ္ရပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းထားေသာဘရိတ္အားဖမ္းျခင္း အင္ဂ်င္မရပ္ခင္ စက္ေမာင္းသူေရွ႕တြင္ရွိေသာ ခလုတ္ခံုမွ ခလုတ္ကိုဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္း
စက္၏အျမန္ႏႈန္း
- အလုပ္လုပ္ရင္းသြားေသာအျမန္ႏႈံး (ကီလို/နာရီ) 0-5.5
- ခရီးသြားသည့္အခါသြားေသာအျမန္ႏံႈး (ကီလို/နာရီ) 0-11.5
ေနာက္ဆံုးေမာင္းႏွင္ျခင္း (Final drive) ရံုးအားေကာင္းေအာင္ ဂီယာအထပ္မ်ား (Planetary Gear) တပ္ဆင္ထားသည္။
ေတာင္ကုန္းမ်ား၏မတ္ေစာက္မႈ (ယာဥ္တက္ႏိုင္သည့္ အျမင့္ဒီကရီ)
ဒလိမ့္တံုး၏ ေမာင္းႏွင္မႈမပါ 31 (17°)
ဒလိမ့္တံုး၏ ေမာင္းႏွင္မႈပါ၀င္ 36 (20°)
ေတာင္ကုန္းအျမင့္မွ တဆက္တည္း မဟုတ္ဘဲ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္း 40
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
သက္ဆိုင္ရာအေျခအေနကိုျပသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ဂီယာကို မူလအေနထားျခင္း (Free)၊ ဂီယာ (၂)ခ်က္၊ ဘက္ထၱရီအားသြင္းျခင္း၊ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအား၊ ရပ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းထားေသာ ဘရိတ္၊
ဒိုင္ခြက္မ်ား ဂဏန္းျဖင့္ေဖာ္ျပသည့္ စက္နာရီ၊ အေအးခံရည္အပူခ်ိန္၊ ဆီအနည္းအမ်ားအတိုင္းအတာ၊ ဘက္ထၱရီဗို႔အား၊ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏႈန္း
သတိေပးမီးမ်ား/အသံမ်ား အေအးခံရည္ အပူလြန္ေနျခင္း၊ ဟိုက္ေျဒာလစ္ဆီစစ္ပိတ္ေနျခင္း၊ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဖိအားနည္းေနျခင္း/ ေလစစ္ပိတ္ေနျခင္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္