ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Compact Track Loaders

TR270 Tier 3

 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 74 hp
 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 3750 kg

TR270

Ideal for landscape applications, the CASE TR270 leads the industry with a low operating weight and overall width that delivers superior power, performance and breakout force. Built-in serviceability features include a removable side panel, loader lock devices, and hydraulic pressure release valves, resulting in minimized maintenance time and maximized productivity. Engineered with you in mind, the TR270 includes a 25 percent larger cab to help you stay comfortable from dusk to dawn.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
Compact Track Loaders
Compact Track Loaders
ဖိုင္အရြယ္အစား 458.25 KB

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Engine Brand FPT
Displacement 3.2 l
Horsepower 74 hp @ 2500 rpm
Peak torque 275 Nm @ 1400 rpm
TRAVEL SPEED
Low Range 8.2 km/h
High Range (Optional) 12.2 km/h
HYDRAULIC SYSTEM
Pump flow 85 LPM
Optional high flow 210 LPM
Relief Pressure 210 bar
WEIGHTS
Operating Weight 3750 kg
Shipping Weight 3615 kg
SERVICE CAPACITY
Fuel Tank 75.5 l

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္