ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

C-Series Crawler Excavators

CX220C

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 21,900 Kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 117.3 kW

CX220C

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ENGINE

 • Std configuration for temperatures -25° +50° c
 • Turbocharger with air cooled intercooler
 • Double element air cleaner
 • Pre fuel filter
 • Fuel filter w/ water separator
 • Automatic/manual engine return to idle
 • Neutral safety start
 • Emergency stop
 • Warm up mode
 • Dial type throttle control
 • Glow-plug pre-heat
 • Tropical package

HYDRAULIC SYSTEM

 • 2 variable flow piston pumps
 • Auto/heavy/super power working modes
 • Auto power boost
 • Swing priority (swing+arm)
 • Travel speed change
 • Selectable working modes
 • Pre-set auxiliary pump settings
 • Iso pattern controls
 • Arm and boom regeneration
 • Straight travel valve
 • 100% return oil filtration

CAB AND OPERATOR COMPARTMENT

 • Pre-disposal for the optional cab protection
 • Pressurized cab ac/heat/defrost w/ auto climate control
 • Tilting consoles - 4-position
 • Low-effort controls (short) lenght to be removed
 • Sliding cockpit
 • Mechanical suspended seat
 • Arm rest
 • Color lcd monitor display
 • Auxiliary select system
 • Aux-in port for personal electronics (12v)
 • Rubber floormat
 • One-piece right hand window
 • Windshield wiper / washer
 • Storage compartments
 • On-board diagnostic system
 • Standard handrails
 • Sliding front window - storable
 • Anti-theft device
 • Cool box
 • Cab top lights
 • High band am/fm radio
 • Rh front console w/ clock and cell phone holder
 • Rear mirror (mounted on cab)
 • Rear mirror (mounted on tool box)

EQUIPMENT AND UNDERCARRIAGE

 • 5,70 meter boom
 • Boom mounted work light (70 watt)
 • Bucket linkage
 • Centralized lube bank
 • Attachment cushion valve
 • Tool box
 • Ems (extended maintenance system) pins and bushings as standard
 • Sealed and lubricated tracks
 • Lower under cover

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

CAB AND OPERATOR COMPARTMENT

 • Rops/fops protection
 • Iron roof window
 • Sun visor & rain deflector
 • Sun shade
 • Case telematics

EQUIPMENT AND UNDERCARRIAGE

 • Arm 1.90m
 • Arm 2.40m
 • Arm 2.94m
 • Hd bucket linkage w hook
 • Arm and boom hose burst check valves
 • 600mm triple grouser steel shoes
 • 700mm triple grouser steel shoes
 • 800mm triple grouser steel shoes
 • Single track guide
 • Triple track guide
 • Auxiliary single acting circuit
 • Auxiliary single or double acting circuit
 • Auxiliary double acting circuit
 • Hose burst control valve on boom & arm cylinder with over load warning device
 • Refuel pump
 • Upper front screen (mesh type)
 • Front grill (bar, opg1)
 • Front grill (bar, opg2)
 • Air-pre cleaner - cup type
 • Air-pre cleaner - cyclone type

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Model GF-4HK1X
Type Water-cooled, 4-cycle diesel, 4-cylinder in line, electronically controlled, high pressure common rail system, variable geometry turbocharger, air cooled intercooler.
Number of cylinders/displacement 5.19 l
Bore/Stroke 115 x 125 mm
Rated flywheel horse power
Horsepower ISO 9249 (Net) 117.3 kW at 1800 min-1
Horsepower ISO 14396 (Gross) 122 kW at 1800 min-1
Maximum torque ISO 9249 (Net) 608 Nm at 1600 min-1
Maximum torque ISO 14396 (Gross) 624 Nm at 1600 min-1
HYDRAULIC SYSTEM
Main pumps 2 variable displacement axial piston pumps with regulating system
Max oil flow 2 x 211 l/min at 1800 min-1
Working circuit pressure
Boom/Arm/Bucket circuit 34.3 MPa
Boom/Arm/Bucket circuit (with auto power up) 36.8 MPa
Swing circuit 29.4 MPa
Travel circuit 34.3 Mpa
SWING
Maximum swing speed 11.5 min-1
Swing torque 64,000 N-m
FILTERS
Suction filter 105 μm
Return filter 6 μm
Pilot line filter 8 μm
TRAVEL
Travel motor Variable displacement axial piston motor (Automatic travel speed shifting)
Max travel speed 5.6 km/h
Low travel speed 3.4 km/h
Gradeability 70% (35°)
Drawbar pull 188 kN
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit 24V
Alternator 50 Amp
Starter motor 5.0 kW
Batteries
Indonesia, Malaysia, Philippines 2x12V 88 Ah/5HR
Indonesia, Malaysia, Philippines 2x12V 92 Ah/5HR
UNDERCARRIAGE
Number of carriers rollers (each side) 2
Number of track rollers (each side) 7
Number of shoes (each side) 46
Type of shoe Triple grouser shoe
CAPACITIES
Fuel tank 410 lt
Hydraulic system 240 l
Cooling system 29,8 l
Engine Crank Case 23.1 l

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္