ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Crawler Dozers

M-Series Crawler Dozers

2050M

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 20599 - 20592 kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 214 hp / 160 kW

2050M

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
Download
M-Series Crawler Dozers - 2050M
M-Series Crawler Dozers - 2050M
ဖိုင္အရြယ္အစား 687.9 KB

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ENGINE

 • FPT Industrial engine NEF Family
 • Integral engine oil cooling
 • Fuel filter
 • Dual element radial seal air cleaner
 • 120 amp alternator
 • 2 x 12 V batteries
 • Engine side panels

UNDERCARRIAGE

 • Hydraulic track adjusters
 • Case Lubricated
 • Track (CLT) Chain
 • Permanently lubricated track and carrier rollers/idlers
 • Track adjuster guard
 • Track guides - front and rear

BLADE

 • 50° - 60° variable pitch with integral adjustment tool
 • Single lever electro-hydraulic control for blade lift, angle, or tilt “Equistatic” device for bull dozer version

OPERATOR ENVIRONMENT

 • Cab with heater, A/C, defroster, windshield wiper and lights
 • Seat belt
 • 76 mm Internal mirror

OTHER

 • Backup alarm
 • Horn
 • Lights: 2 front 1 rear
 • Master disconnect switch
 • Mirror
 • Rear transmission guard

POWER TRAIN

 • Dual path infinitely variable, single-lever
 • Controlled hydrostatic drive with electronic straight tracking and counter-rotation
 • Forward/reverse ratio control
 • 3 pre-selectable steering sensitivities
 • 3 reversing sensitivities
 • 3 blades sensitivities
 • Blade Shaking Mode
 • Fine grading mode
 • Triple reduction final drive: helical gear/planetary
 • Decelerator with hydrostatic drive retardation
 • Automatic spring applied parking brake

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

REAR MOUNTED EQUIPMENT

 • Ripper - 5 position with 3 shanks
 • Rear tow hook
 • Rear drawbar

BLADES

 • PAT 3.60 m
 • Semi-U 3.42 m

HYDRAULICS

 • 4 spool hydraulic valve for field-installed ripper
 • 3 spool hydraulic valve without plugs for fieldinstalled ripper
 • 3 spool hydraulic valve with plugs

SCREENS

 • Cab rear screen
 • Radiator brush screen

GUARDS

 • CAB canopy brush guard
 • Center rockguard
 • Sweeps

OPERATOR ENVIRONMENT

 • Environmental drain
 • Case Extended Life Track Chain
 • Grid heater
 • Additional work lights
 • Front pull hook
 • Blade guidance ready for: Leica/Topcon/Trimble
 • Rearview mirror
 • Rear wiper for cab
 • Radio

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Model FPT Industrial Engine F4HFA613N, Tier 2 regulations
Cylinders 6
Displacement 6,7 L
Fuel injection Direct common rail
Fuel filter Scr-on, with screen
Air in take Cross-flow
Cooling Liquid
Engine speeds RPM
High idle - no load 2200 +/- 50
Rated - full load 2200
Low idle 800 +/- 25
Horsepower SAE J1349
Net 214 hp (160 kW) @ 2200 rpm
Gross 232 hp (173 kW) @ 2200 rpm
Engine lubrification
Pump Deep sump plate cooler w/ pressurized under-piston nozzles
Pump operating angle ratings
Side-to-side 35°
Fore and aft 45°
Radiator
Core size area 0.33 m²
Rows of tubes 2
Fan
Diameter 700 mm
Ratio hydraulically driven
TRANSMISSION COOLING
Type Oil to air
Core size 0.31 m²
ELECTRICAL SYSTEM
- -
Alternator 120 amps
Batteries(2) 12 Volt, low maintenance, 1000 cold-cranking amps @ -18°C
POWER TRAIN
Dual path hydrostatic
Pump Variable axial piston
Motor Variable bent axis piston
Max. drawbar pull 360 kN
Transmission Single lever control electronic straight tracking
Oil filter 4 micron, spin-on, replaceable
Travel speeds
Forward 0 - 9.3 km/h
Reverse 0 - 9.3 km/h
Parking brakes Heavy-duty (Spring Applied Hydraulically Released)
Steering brakes Hydrostatic
Final drive 2 helical gear reductions to planetary
Ratio 48.75:1
BLADE
Variable blade pitch - adjustable 55° +/- 5°
Lift speed - per second 483 mm
Cutting edge Reversible, replaceable
Width (PAT) 254 mm
Width (Bulldozer HSU) 200 mm
Thickness 20 m
RIPPER
Max. penetration 581 mm
Width 2159 mm
Cut width 1938 mm
Max. ground clearance 518 mm
Max. number of shanks 3
Tooth spacing w/3 teeth 930 mm
Hydraulic cylinder Double-acting
Diameter 133.4 mm
Stroke 597 mm
Rod 70 mm
OPERATOR ENVIRONMENT
ROPS/FOPS cab
Pneumatically suspended seat
W/ back adjustment
Seat belt
Adjustable armrests
Foot rests
Tool storage area
Headliner floor mat
Tilting seat platform
Noise level 78dbA
Warning lights
Air filter
Alternator
Diagnostic fault indicator
Engine coolant temperature
Engine oil pressure
Hydraulic filter
Low fuel level
Park brake engaged
Service soon indicator
Transmission filter
Transmission charge pressure
Gauges
Battery voltage
Digital hour meter/tachometer diagnostic/service reminder
Fuel level
Transmission oil temperature
Transmission speed indicator
Water temperature
Audible warnings
Engine coolant temperature
Engine oil pressure
Low fuel level
Transmission charge pressure
Transmission/ hydraulic temperature
HYDRAULICS
Pump flow @ 2200 RPM 153 L/min
Max pressure 248 bar
Lift cylinder PAT nr.2
Bore diameter 114 mm
Rod diameter 63.5 mm
Stroke 428.8 mm
Angle cylinder PAT nr.2
Bore diameter 114.3 mm
Rod diameter 63.5 mm
Stroke 502.7 mm
Tilt cylinder PAT nr.1
Bore diameter 127 mm
Rod diameter 63.5 mm
Stroke 148.4 mm
Lift cylinder Bull Dozer
Bore diameter 82.6 mm
Rod diameter 50.8 mm
Stroke 1000 mm
Tilt cylinder Bull Dozer
Bore diameter 114.3 mm
Rod diameter 63.5 mm
Stroke 126 mm
TRACK AND SHOE OPTIONS
XLT (EXTRA LONG TRACKS)
610 mm closed grousers and CLT
610 mm open grousers and CELT
SERVICE CAPACITY
Fuel Tank 405 L
Engine oil w/ filter 16.4 L
Engine oil w/o filter 15.6 L
Engine cooling system 30.28 L
Hydraulic reservoir 210 L
Final drive - per side 25 L
Track rollers - each 0.275 L
Front idlers - each 0.225 L
Carrier rollers - each 0.334 L
OPERATING WEIGHT
Operating weight includes:
Cab Front pull hook
Full fuel tank Rear retrieval hitch
Hydraulic tanks Track guides
Operator 170 lb (77 kg)
CLT chain Horn
Lights Track shoe
C – frame Blade width as noted
Extra Long Tracks 20599 kg PAT, 20592 kg Semi-U
ADD-ON WEIGHTS (KG)
Drawbar 66
Ripper (3 shank) 1355
Winch 2500
CELT CHAIN - PER TRACK (KG)
24” (610 mm) 1789
Additional weight vs CLT - per track 43
Center rock guard 306
Sweeps 63
UNDERCARRIAGE
Track adjustment Grease injection
Frame Oscillating equalizer beam suspension and pivot shaft
Track link pitch
CLT track 202.8 mm
CELT track 202.8 mm
Track shoe height 73 mm
Pin diameter 44.5 mm
Bushing diameter
CLT track 72.7 mm
CELT track 93 mm
Track shoes per side
CLT/CELT track 45
Track rollers per side 8
Carrier rollers per side 2
Track roller rail diameter 187.6 mm
TRACK ON GROUND
Shoe area
610mm 39979 cm²

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္