ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

CX700B

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 69581 kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 463 hp / 345 kW

CX700B

CASE understands that you need to be as productive as possible on the job.  With increased fuel efficiency, quiet comfort, and superior serviceability, the CASE CX700B gives you plenty of power and performance to get the job done.  This durable machine features a powerful and efficient engine, multiple work modes, auto power boost, and a climate controlled cab for all day operator comfort.

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
Download
Crawler Excavators - CX700B
Crawler Excavators - CX700B
ဖိုင္အရြယ္အစား 548.09 KB

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

OPERATOR’S COMPARTMENT

 • Sliding front window - storable
 • LCD monitor display
 • Skylight
 • Cab with Isomount® system
 • Adjustable deluxe seat with
 • 76 mm retractable seat belt
 • Safety glass - all windows
 • Climate Control System
 • AM/FM Radio w/auto tuner
 • Windshield wiper w/washer
 • Anti-theft device
 • Sun visor
 • Rain deflector

ENGINE

 • AH-6WG1XYSS turbocharged diesel
 • Tier III certified
 • Warm up mode
 • Selectable one touch or auto accelerator/decelerator
 • Dial type throttle control
 • Emergency stop
 • Auto engine derate
 • Auto and one touch idle

ELECTRICAL

 • Batteries (2)
 • Electronic Systems Monitor
 • Boom worklight
 • Turntable worklight

HYDRAULICS

 • ISO pattern pilot controls
 • Work mode selector: SP, H & Auto
 • Power Boost - automatic
 • 2 Variable flow piston pumps
 • Auxiliary attachment mode
 • Neutral pump destroke
 • Auxiliary hydraulic valve
 • Boom and arm anti-drift valves
 • Attachment cushion control for boom and arm
 • 100% return oil fi ltration
 • Boom priority
 • Hydraulic reversing cooling fan

UNDERCARRIAGE

 • Shoes: 650 mm 2-bar, 47 per side
 • Track length: 5.88 m
 • Track gauge: 3.25 m
 • Sealed and lubed track

TRACK DRIVE

 • 2-speed hydrostatic travel
 • Straight tracking travel priority
 • Disc-type parking brakes

UPPERSTRUCTURE

 • Boom: 7.70 m or 6.58 ME-boom
 • Hammer adaptable
 • Swing brake

OTHER

 • Counterweight: 10400 kg
 • Single key lockup

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

UPPERSTRUCTURE

 • Arms for standard excavation: 3.02 m, 3.55 m, 4.11 m, 5.00 m
 • Arm for mass excavation: 2.92 m
 • FOPS guard level 2
 • Front stone guard
 • Front grill guard
 • See through skylight

HYDRAULICS

 • Auxiliary hydraulics
 • Single acting, one pump
 • Double acting, single or dual pump (includes heavy- duty bucket linkage)
 • Double acting general purpose for use with thumb kit
 • Control pattern selector valve

OTHER

 • Air suspension seat
 • Load holding control devices,cylinder mounted
 • Esco-Loc* Hydraulic Coupler
 • Counterweight removal device
 • Tracks 750 mm and 900 mm

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Make ISUZU
Type AH-6WG1XYSS-01
Emission levels Tier 3
Common rail, turbo, intercooler, fuel cooler, EGR (Exhaust Gas Recirculator) Yes
Direct injection Electronically controlled
Number of cylinders 6
Bore - Stroke (mm) 147 x 154
Cubic capacity (cc) 15700
Max power (kW/hp) EEC80/1269 345/463
(@rpm) 1800
Maximum Torque (Nm) 1980
(@rpm) 1500
HYDRAULIC SYSTEM
Max output (l/min) 2 x 440
(@ rpm) 1800
2 axial piston. variable flow pumps Yes
Attachment/Power Boost (bar) 314/343
Upperstructure swing (bar) 314
Travel (bar) 279
Oil filtration 6 micron
Type of oil filter Synthetic fiber super fine High catch
SWING
Max upperstructure swing speed (rpm) 6.5
Swing torque (kN-m) 241
TRAVEL
Travel The travel circuit is equipped with axial piston, variable flow motors
Max travel speed (km/h) 4.1
Low travel speed (km/h) 3.0
Speed change is controlled from the instrument panel
Automatic downshifting Yes
Gradeability 70% (35)
Tractive (daN) 46200
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit (V) 24
Batteries (V - A/h) 2 x 12 - 92
Circuit equipped with water-proof connectors Yes
Alternator (V - Amp) 24 - 50
UNDERCARRIAGE
Upper rollers 3
Lower rollers 8
Number of track pads 47
Type of shoes Double grouser
Track pad with standard (mm) 650
CIRCUIT AND COMPONENT CAPACITIES
Fuel tank LC (l) 900
Hydraulic reservoir LC (l) 310
Hydraulic system (l) 650
Travel reduction gear (per side) (l)   15
Swing reduction gear (l) 13.5
Engine (including fi lter change) (l) 52
Engine cooling system (l) 108

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္