ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Backhoe Loaders

EX စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

770

 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 76 hp
 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 7.5 t

770

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
Vibratory Soil Compactor
Vibratory Soil Compactor
ဖိုင္အရြယ္အစား 1.09 Mb

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • ေက်ာက္ခြဲဘရိတ္ကာ
 • ၀န္မသည့္ ထပ္တိုးခ်ိတ္ဆက္ကိရိယာ ေ* အာက္ေျခတြင္ ၂ျခမ္းစပ္ ဖြင့္ႏိုင္ ပိတ္ႏိုင္သည့္ ဘက္ကက္ခြက္
 • အသြားတစ္ေခ်ာင္းထဲပါၿပီး ေျမကုတ္ဆြဲသည့္ ကိရိယာ
 • ေနာက္ျပန္ေျမညွိသည့္အသြား
 • လးလံေသာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္တာယာ 14" x 25" - 20 PR (တာယာဗ်က္ × ေဂြဆိုဒ္)
 • ဒိုဇာအသြား

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အင္ဂ်င္
ထုတ္လုပ္မႈ Kirloskar Oil Engines Ltd.
ေမာ္ဒယ္ 4R1040TC BS-III
ဆလင္ဒါအေရအတြက္ ဆလင္ဒါ ၄လံုး၊ ဆလင္ဒါ ၄လံုး တေျဖာင့္တည္း ဆင္ထားေသာ အမ်ိဳးအစား
ပစ္စတင္ ၄လံုးေပါင္း အလုပ္ လုပ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏ (သို႔မဟုတ္) အင္ဂ်င္စြမ္းရည္ ပမာဏ 4160 cc
အမ်ိဳးအစား 4 stoke ၊ တာဘိုပါ၀င္ၿပီး အရည္ျဖင့္ အေအးေပးစနစ္၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္
စုစုေပါင္း ပါ၀ါ အင္ဂ်င္အပတ္ေရ 2200 ၌ ျမင္းေကာင္ေရ ၇၆ (ISO 3046 အရ)
လွ်ပ္စစ္စနစ္ 12 V DC
ဘတၳရီ 130 အမ္ပီယာႏႈန္း
ေအာ္တာေနတာ 65 အမ္ပီယာ အထြက္ႏႈန္း
ဂီယာေဘာက္
ေရွ႕ဂီယာ ၄ခ်က္ ေနာက္ဂီယာ ၄ခ်က္ အသံုးျပဳ၍ ရေသာ ပါ၀ါရွပ္တယ္ႏွင့္ အဆင့္ တဆင့္သာ ပါရွိေသာ ဟိုက္ဒရိုကိုင္နက္တစ္ေတာ့ ကြန္ဗာတာ  
ေနာက္တာယာ 16.9" x 28" (တာယာဗ်က္အက်ယ္ × ေဂြဆိုဒ္)  
ဂီယာ ေရွ႕/ ေနာက္
I 4.8/5.8
II 7.8/9.3
III 16.6/ Not Recommended
IV 29.7/ Not Recommended
အိတ္ဇယ္ႏွင့္ ဘရိတ္
ေရွ႕အိတ္ဇယ္ ဟဲဗီး၀န္ခံႏိုင္ၿပီး ၊ စတီရာရင္အိတ္ဇယ္အထက္ ေအာက္လႈပ္ရွားမႈ ၂၀ ဒီကရီ
ေနာက္အိတ္ဇယ္ ေရွာ့ဗား၊ ေလး၊ စပရိန္အစရွိသည္တို႔ မပါ၀င္ဘဲ ေလးလံသည့္ ၀န္သံုးႏိုင္ၿပီး ရုန္းအား အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အိတ္ဇယ္
ေရွ႕အိတ္ဇယ္ႏွင့္ ေမာင္းႏိုင္သည့္ေနာက္အိတ္ဇယ္အကြာအေ၀း 2200 mm (2WD) / 2175 mm (4WD)
တာယာဗ်က္အက်ယ္  
- ေရွ႕ 1880 mm
- ေနာက္ 1760 mm
ဘရိတ္ ဟိုက္ဒေရာလစ္နည္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ေနာက္ဘီးမ်ားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ဒစ္ဘရိတ္
ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးရမည့္ ဆီပမာဏ
အဓိကဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္ဆီပမာဏ 142 Litres
ဆီတိုင္ကီ 122 လီတာ
အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္ေရ 18 လီတာ
အင္ဂ်င္၀ိုင္ 9.5 လီတာ
ဂီယာ၀ိုင္ 16 လီတာ
ကေရာင္း၀ိုင္ 22 လီတာ
စတီရာရင္
စတီရာရင္ စက္၏ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သီးျခားဟိုက္ဒေရာလစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။
အင္ဂ်င္အပတ္ေရ 2200 ၌ စတီရာရင္ ဂီယာပန္႔ အျမင့္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ 22 LPM
ဘရိတ္ႏွင့္ တြဲ၍ စတီရာရင္ေကြ႔ႏိုင္သည့္ အခ်င္း၀က္ 3217 mm တာယာအျပင္ဘက္မွ တိုင္းတာလွ်င္
ဘရိတ္မနင္းဘဲစတီရာရင္ေကြ႔ႏိုင္သည့္ အခ်င္း၀က္ 4488 mm တာယာအျပင္ဘက္မွ တိုင္းတာလွ်င္
ဘရိတ္မနင္းဘဲစတီရာရင္ေကြ႔ႏိုင္သည့္ အခ်င္း၀က္ 5500 mm တာယာအျပင္ဘက္မွ တိုင္းတာလွ်င္
ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္
အင္ဂ်င္အပတ္ေရ 2200 ၌ ဂီယာပန္႔ အျမင့္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ 123 LPM
ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္၏ ဆီဖိအား 190 Bar

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္