ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

C-Series Crawler Excavators

CX130C

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 12,600 Kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 73 kW/ 98 hp

CX130C

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Model ISUZU GG-4JJ1X
Type Water-cooled, 4-cycle diesel, 4-cylinder in line, High pressure common rail system (electric control), Turbocharger with air cooled intercooler.
Emission certified EGR Less
Displacement 3.0 l
Bore/Stroke 95.4 x 104.9 mm
Horsepower ISO 14396 GROSS 73 kW (98 hp) at 2000 min-1
Horsepower SAE J1349 NET 70.9 kW (95 hp) at 2000 min-1
Maximum torque ISO 14396 GROSS 346 Nm at 1600 min-1
Maximum torque SAE J1349 NET 340 Nm at 1600 min-1
HYDRAULIC SYSTEM
Type 2 variable displacement axial piston pumps with regulating system
Max oil flow 2 x129 l/min @ 2000 min-1
Working circuit pressure
Boom/Arm/Bucket 34.3 MPa
Boom/Arm/Bucket circuit (with auto power up) 36.3 MPa
Swing circuit 27.9 MPa
Travel circuit 34.3 Mpa
SWING
Maximum swing speed 14.3 min-1
Swing torque 33,000 Nm
FILTERS
Suction filter 105 mm
Return filter 6 mm
Pilot line filter 8 mm
TRAVEL
Travel motor Variable displacement axial piston motor (Automatic travel speed shifting)
Max travel speed 5.6 km/h
Low travel speed 3.4 km/h
Gradeability 70% (35°)
Drawbar pull 117 kN
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit 24V
Alternator 50 Amp
Starter motor 4.0 kW
Batteries 2x12V 62 Ah/5HR
UNDERCARRIAGE
Number of carriers rollers (each side) 2
Number of track rollers (each side) 7
Number of shoes (each side) 43
Type of shoe Triple grouser shoe
CAPACITIES
Fuel tank 260 lt
Hydraulic system 157 lt
Cooling system 17,6 lt
Engine Crank Case 17 lt

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္