ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Excavators

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX130C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
12,600 Kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
73 kW/ 98 hp

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX210C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
21,500 Kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
117.3 kW

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX210C သစ်တော

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
22,200 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
117 kW/ 157 hp

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX220C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
21,900 Kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
117.3 kW

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX300C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
29,900 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
202 kW/ 270 hp

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ CX380C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
36,700 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
200 kW/ 268 hp

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္