ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

အလယ်အလတ် ၀န်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်သည့် မြေတူးစက်များ

CX75C SR

CX75C SR

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
  • စိုက္ပ်ိဳးေရး
    စိုက္ပ်ိဳးေရး
  • ၿမိဳ႕ျပ
    ၿမိဳ႕ျပ
  • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
    အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Engine Model ISUZU AP-4LE2X
Rated flywheel horse power (ISO 14396) 41.2 kW at 2000 min-1
Maximum torque (ISO 9249) 193 Nm at 1800 min-1
Emissions level Tier 4 Final / Stage IIIB
Piston displacement 2179 cc
HYDRAULIC SYSTEM
Max oil flow 2 x 74 litres/min at 2000 min-1
Working circuit pressure  
Boom/Arm/Bucket 29.4 MPa
Swing circuit 22.6 MPa
Travel circuit 29.4 MPa
Pilot pump (1 gear pump)  
Max. oil flow 18 litres/min
Working circuit pressure 3.9 MPa
Blade pump (1 gear pump)  
Max. oil flow 35.4 litres/min at 2000 min-1
Working circuit pressure 23.5 MPa
Maximum swing speed 10.4 min-1
Work mode display (SP, H, Auto)
PRIMARY AUXILIARY CIRCUIT (Hammer/ Multipurpose)  
Max oil flow 2 x 74 litres/min at 2000 min-1
Maximum pressure 29.4 MPa
SECONDARY AUXILIARY CIRCUIT (LOW FLOW)  
Max oil flow 35.4 litres/min at 2000 min-1
Maximum pressure 23.5 MPa
PERFORMANCE
Travel speeds (Automatic travel speed shifting)  
High 5.1 km/h
Low 3.2 km/h
Drawbar pull 59.5 kN
Grade-ability 70% (35°)
CAPACITIES
Fuel tank 120 l
Hydraulic system 96.3 l
Engine oil 11.5 l
Cooling system 12.2 l
NOISE LEVEL
Sound pressure level at operator station Lpa = 73 dB (A) in compliance with Standard ISO6396:2008

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္