ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ေျဖရွင္းခ်က္

ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္

The Construction King

The Construction King

Promotion
  • CASE Backhoe Loader မ်ားကို ၀န္အားပိုသက္ေရာက္ေစေသာ ေနရာမ်ားကို ပိုမိုႀကံ့ခိုင္မႈရွိေစရန္ CASE ၏ မူပိုင္ “S”tyled Boom ဒီဇိုင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။
  • ၀န္အားပိုသက္ေရာက္ေစသည့္ေနရာမ်ားကို ပိုမိုႀကီးမားေသာသံျပားမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထပ္ပိုး တည္ေဆာက္ ထားျခင္း။
  • ဆန္႔ထုတ္ႏိုင္ေသာ Arm တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးအနက္ 19 ေပေက်ာ္ထိေရာက္ေအာင္ တူးဆြႏိုင္ ျခင္း။
  • Bucket ေနရာတြင္ အျခားလုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ Loader Bucket ကို 4 in 1 အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ခြက္တပ္ဆင္ထားရွိျခင္း။
  • ပြဲေတြ႔အသံုးခ် စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ၿပီး ဆီစားႏႈန္းသက္သာ၍ ကမၻာ့အသံုးမ်ားဆံုး အင္ဂ်င္ Brand တြင္ ပါ၀င္သည့္ Fiat Power Train (FPT S8000) အင္ဂ်င္တပ္ဆင္ထားရွိျခင္း။
  • CAB အိမ္ကိုလည္း Roll Over Protective Structure ႏွင့္ Falling Object Protective Structure အဆင့္အတန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္ operator အား လံုျခံဳမႈအျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ ျခင္း စသည့္ထူးျခားခ်က္မ်ားအျပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ၿပီး ဆီစားႏႈန္းသက္သာေသာ CASE Backhoe Loader ကို ယခုပဲ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူလိုက္ပါ။ Promotion ကာလကေတာ့ စက္တင္ဘာအထိပဲေနာ္ .. စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ sales hotline 09-263617334 ဟယ္လိုတခ်က္လုပ္လိုက္ပါ ..

ဒေါင်းလုပ်လက်ကမ်းကြော်ငြာ

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္