ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Backhoe Loaders

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

570T

 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 86 hp / 64 kW
 • Dig Depth 4363 / 5583 mm

570T

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
T-Series Backhoe Loaders - 570T/570ST
T-Series Backhoe Loaders - 570T/570ST
ဖိုင္အရြယ္အစား 2.43 Mb

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အင္ဂ်င္
ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္/အမ်ိဳးအစား 8040.45/ TCA (ေလကို တာဘိုလည္အားျဖင့္ သြင္းယူၿပီး ၎ေလမ်ားကို သိပ္သည္းဆ ျမင့္မားေစရန္ အေအးခံၿပီး မီးေလာင္ခန္းသို႔ ေပးပို႔ေသာစနစ္)
ဆလင္ဒါ အခ်င္း / ဆလင္ဒါအတြင္းပစ္စတင္ေရြ႕လ်ားသည့္ အလ်ား 104 x 115 မီလီမီတာ
ပစ္စတင္ ေလးလံုးေပါင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏ (သို႔) အင္ဂ်င္၏ စြမ္းရည္ပမာဏ/ေလာင္စာဖိသိပ္မႈအခ်ိဳး 3.9 လီတာ/ 18.3:1
အင္ဂ်င္အပတ္ေရ 2200 ၌ထြက္ရွိမည့္ ျမင္းေကာင္ေရစြမ္းအား 86 hp
အင္ဂ်င္အပတ္ေရ 1300 ၌ ထြက္ရွိမည့္ အျမင့္ဆံုးရုန္းအား 420 နယူတန္မီတာ
အင္ဂ်င္အျမန္ႏႈန္း ၁မိနစ္တြင္ လည္ႏႈန္း 2200 (လီဗာအဆံုးနင္းလွ်င္), ၁မိနစ္တြင္ လည္ႏႈန္း 950 (လီဗာမနင္းဘဲ အလြတ္လည္လွ်င္)
အင္ဂ်င္မွထြက္ရိွေသာလည္အားကိုထုတ္လႊတ္ေပးေသာစက္အစိတ္အပိုင္း
ဂီယာေဘာက္
ေမာ္ဒယ္ CARRARO 2WD TLB1 (for 570T/ST 2WD)
အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ဂီယာ ၄ခ်က္ကို ေနာက္ဂီယာ ၄ခ်က္ အျဖစ္ ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပါ၀ါရွပ္တယ္
ဂီယာ ေရွ႕ ------- ေနာက္ (၁ နာရီတြင္ သြားႏိုင္သည့္ ကီလိုမီတာ)
1st - 2nd - 3rd - 4th 6.2 - 10 - 20.7 - 39.2
ေရွ႕အိတ္ဇယ္
၂ဘီးယက္စနစ္ (ပံုမွန္)
ေမာ္ဒယ္ CNH PS1300
အမ်ိဳးအစား - စတီရာရင္အိတ္ဇယ္ အထက္ေအာက္ေရြ႕လ်ားမႈ +/- 10.5 °
4 ဘီးယက္စနစ္ (ခၽြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ အထူး)
ေမာ္ဒယ္ CARRARO 26.17
အမ်ိဳးအစား - စတီရာရင္အိတ္ဇယ္ အထက္ေအာက္ေရြ႕လ်ားမႈ စတီရာရင္ +/- 8 °
ေနာက္အိတ္ဇယ္
570 T ၂ ဘီးယက္ႏွင့္ ၄ ဘီးယက္စနစ္အတြက္ ေမာ္ဒယ္ CARRARO 28.32M
အမ်ိဳးအစား ေရွာ့ဗား၊ ေလး၊ စပရိန္ အစရွိသည္တို႔ မပါ၀င္ေသာ ဟဲဗီး၀န္သံုးသည့္ အိတ္ဇယ္ အမ်ိဳးအစား
ဘရိတ္
ဟိုက္ဒေရာလစ္ ဆီဘရိတ္ အမ်ိဳးအစား - တဘက္စီ ၃ျပားပါ၀င္သည့္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ဒစ္ဘရိတ္/ စုစုေပါင္း ၆ ျပား
ပါကင္ဘရိတ္ အမ်ိဳးအစား - လီဗာတံပါသည့္ မန္ျႏဴရယ္ဒစ္ဘရိတ္
တာယာအရြယ္အစား သတ္မွတ္ခ်က္
၂ဘီးယက္စနစ္ 9.0 x 16 - 16 PR (ေရွ႕) တာယာဗ်က္အက်ယ္ × ေဂြဆိုဒ္ - ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္
၄ဘီးယက္စနစ္ 12.5 x 18 - 12 PR (ေရွ႕) တာယာဗ်က္အက်ယ္ × ေဂြဆိုဒ္ - ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္
ဟိုက္ဒေရာလစ္ စနစ္
အမ်ိဳးအစား အလုပ္မလုပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီအား တိုင္ကီသို႔ ဆီမျပန္ေသာ ၂ထပ္ဂီယာပန္႔
ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီ စီးဆင္းမႈႏႈန္း အပတ္ေရ 2200 ၌ ၁မိနစ္တြင္ 123 လီတာ
ဖိအား 210 ဗား
စတီရာရင္
အမ်ိဳးအစား ပါ၀ါစတီရာရင္
အလုပ္မလုပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ဆီဖိအား/ ပမာဏ 140 ဗား/ 125 ကုဗစင္တီမီတာ
စတီရာရင္ေကြ႔ႏိုင္သည့္ အခ်င္း၀က္ (ဘက္ကက္အျပင္မွ တိုင္းတာလွ်င္) 4600 မီလီမီတာ (ဘရိတ္အသံုးျပဳၿပီးေကြ႔လွ်င္)
တာယာဗ်က္အက်ယ္ 1884 မီလီမီတာ (ေရွ႕)
ကက္အိမ္ခန္း
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ ROPS လွိမ့္၍ တိမ္းေမွာက္ျခင္းကို / FOPS အျမင့္တခုမွ အရာ၀တၱဳျပဳတ္က်ျခင္းကို ခုခံကာကြယ္သည့္စနစ္
အဲကြန္း ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္
ဆီဆန္႔၀င္ႏိုင္သည့္ပမာဏ
အင္ဂ်င္၀ိုင္ 11 လီတာ
ဂီယာ၀ိုင္ 16 လီတာ
(ေနာက္) ကေရာင္း၀ိုင္ 18 လီတာ
ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီ 130 လီတာ
ဒီဇယ္ဆီ 142 လီတာ
အေအးေပးစနစ္ေရ 20 လီတာ

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္