ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

CX130B

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 12800 kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 95 hp / 71 kW

CX130B

CASE CX130B ေျမတူးစက္မ်ား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ပါ၀ါမွာ လုပ္ငန္းခြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ စြယ္စံုအသံုးျပဳရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ တံခါးေပါက္မွာလည္း က်ယ္ၿပီး ထိုင္ခံုဘယ္ဘက္လက္ရန္းမွာ မတင္ႏိုင္သည့္အတြက္ စက္ေမာင္းသူသည္ ကက္အိမ္အတြင္း ၀င္ထြက္ႏိုင္ရန္ အလြန္လြယ္ကူသည္။ လုပ္ငန္းခြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ပိုင္းတြင္လည္း ပံုမွန္ပါ၀ါျမင့္တင္သည့္ နည္းလမ္း၊ ၀န္ကို ထိန္းထားၿပီး လွ်င္ျမန္စြာ (swing) လွည့္ႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလိုေလ်ာက္အလုပ္ လုပ္သည့္ နည္းလမ္း တို႔ပါ၀င္သည္။ ဘက္ဟိုး၏ ေျမသားတူးႏိုင္၊ ေကာ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအား၊ မတင္ႏိုင္သည္စြမ္းအားတို႔ ျမင့္မားမႈႏွင့္အတူ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ ေျမသား၊ ေက်ာက္သားတို ့၌ပင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
Download
Crawler Excavators - CX130B
Crawler Excavators - CX130B
ဖိုင္အရြယ္အစား 446.08 KB

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

အင္ဂ်င္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

 • အိတ္ေဇာဓါတ္ေငြ႔အတြင္းရွိ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ ဓါတ္ေငြ႔ေလ်ာ့ခ်မႈ ဥေရာပစံ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္(၃)ရွိၿပီး common rail စနစ္သံုးအင္ဂ်င္
 • လွ်ပ္စစ္နည္းပညာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေလာင္စာဆီေပးသြင္းမႈစနစ္ ေ* အးေသာအခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္ႏိုးရလြယ္ကူေစရန္ အလိုအေလ်ာက္ႀကိဳတင္ အပူေပးစနစ္
 • ၀န္မသံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ အလိုအေလ်ာက္/မန္ျႏဴရယ္ အင္ဂ်င္ပံုမွန္လည္ပတ္မႈသို႔ ျပန္ေရာက္သည့္စနစ္
 • အိတ္ေဇာဓါတ္ေငြ႔အတြင္းရွိႏုိက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆိုက္စြန္ ့ထုတ္မွဳေလ်ာ ့ခ်သည့္စနစ္
 • အေရးေပၚစက္ရပ္ျခင္း
 • ဆီတြင္ေရပါ၀င္မႈရွိပါက သီးျခားစစ္ထုတ္ေပးေသာ ဆီစစ္ ဖစ္တာ

ဟိုက္ဒေရာလစ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

 • ေအာ္တို/ဟဲဗီး/ စူပါ ပါ၀ါ (၃)မ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ခလုတ္
 • ပန္႔ရုန္းအားကို အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပးသည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
 • အလိုအေလ်ာက္ပါ၀ါျမွင့္တင္ေပးသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
 • စက္၏အေပၚပိုင္း (Swing) ဆြင္းလွည့္ျခင္းကို ဘရိတ္ဖမ္းသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
 • အလြန္ေသးငယ္ေသာအမႈန္မ်ားကို စစ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ဖိုင္ဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဖစ္တာ
 • ၀န္သံုးေနေသာအခ်ိန္တြင္ စက္၏လမ္းေလွ်ာက္မႈအား အျမန္မွအေႏွးသို႔ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းေပးမႈ

စက္ေမာင္းသူ၏ပတ္၀န္းက်င္

 • ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္မွန္
 • မူလအေနအထားကို မွတ္သားထားၿပီး ခ်ိန္ညွိမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ထိုင္ခံု လက္တင္
 • ဟိုက္ဒေရာလစ္ေလာ့လီဗာ
 • ကိုယ္တိုင္ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ
 • အခန္းတြင္းရွိေလ လွည့္ပတ္မႈ အပူႏွင့္ အေအးစနစ္
 • အေအးခြက္/ ေကာ္ဖီခြက္တင္သည့္အထိုင္
 • အလိုအေလ်ာက္အလင္းတင္ေပးသည့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ေမာ္နီတာဖန္သားျပင္
 • လုပ္ငန္းစဥ္၊ အပူခ်ိန္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ အစရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖန္သားျပင္တြင္ေဖာ္ျပမႈ
 • လုပ္ငန္းစဥ္ျပစ္ခ်က္မ်ားကို က႑အလိုက္စုစည္းတင္ျပသည့္စနစ္
 • အင္ဂ်င္အတြင္းသို႔ ေလာင္စာေပးသြင္းမႈကို ေအာ္တို၊ ဟဲဗီး၊ စူပါ ပါ၀ါနည္းလမ္း ၃ခုျဖင့္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ သည့္စနစ္
 • စက္ကိုခိုးယူျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ကိရိယာ
 • ဂဏန္းျဖင့္ေဖာ္ျပေသာနာရီ
 • ဟိုက္ဒေရာလစ္စီးဆင္းမႈႏႈန္းႀကိဳတင္ခ်ိန္ထားေသာ ဆက္တင္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ
 • စက္ေမာင္းသူညာဘက္ေရွ႕ျခမ္းရွိ နာရီႏွင့္ ဖုန္းတင္သည့္ အထိုင္ပါသည့္ ခလုတ္ခံု
 • စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ေရွာ့ဗား ၄ခုျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကက္အိမ္
 • ကက္အိမ္တံခါးေဘာင္အေပၚပိုင္းရွိမိုးကာျပား ေလာ့ျဖင့္ဖြင့္ထားႏိုင္ေသာ ေလကာမွန္ ေလကာမွန္ေရျဖန္းႏွင့္ ေရသုတ္တံ ေရွ႕ေအာက္ပိုင္းေလကာမွန္ျဖဳတ္ၿပီး ကက္အိမ္အတြင္း သိမ္းထားရန္ ေနရာပါရွိမႈ
 • ကက္အိမ္အမိုးမွန္တံခါးႏွင့္ ေနကာဆလိုက္
 • ISO စနစ္အတိုင္း ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေပါ့ပါးစြာထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ လက္ကိုင္ဂြ်ိဳင္းစတစ္အတို
 • ကက္အိမ္အတြင္းရွိ လိုသလိုခ်ိန္ညွိႏိုင္ေသာ ေနကာ ေလွ်ာ္ဖြတ္၍ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကက္အိမ္ေအာက္ခင္း ေနာက္ၾကည့္မွန္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ၾကည့္မွန္ခံုးအ၀ိုင္း
 • စက္ေမာင္းသူအတြက္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ထားသိုရာ အခန္းငယ္ အေအးခန္းေသတၱာငယ္ 12 ဗို႔ႏွင့္ 24 ဗို႔ ဒီစီေဆာ့ကတ္
 • ဟိုက္ဒေရာလစ္တူႏွင့္ ဂဏန္းလကၼပံုစံညွပ္ စသည္တို႔ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလွ်င္ေရြးခ်ယ္ေပးရသည့္ခလုတ္
 • ထိုင္ခံုတစ္ခုလံုးႏွင့္လက္ရန္းပါ လိုသလို ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ
 • လွ်ပ္စစ္စနစ္
 • ရာသီဥတုဒဏ္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ၀ါယာဆက္ေခါင္း
 • ဟြန္း၂ခုတပ္ဆင္ထားမႈ
 • ဆီတိုင္ကီနားရွိမီးႀကီး

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ထားမႈ

 • ပံုမွန္စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပင္ႏွင့္ ဘြတ္ရွ္မ်ား (ေခ်ာဆီလိုေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ နာရီ ၁၀၀၀တြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ရန္၊ ဘကက္ပင္အတြက္ နာရီ ၂၅၀)
 • ဘြန္းႏွင့္ ဒစ္ပါပင္တို႔၏ ေဘးဘက္တြင္ ပြန္းစားမႈနည္းေအာင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ရွင္းျပား
 • ဆီးလ္ႏွင့္ ေခ်ာဆီသြားလမ္းေၾကာင္း
 • စက္ျပင္ဆင္သည့္ ကိရိယာပစၥည္းထည့္ ေသတၱာႀကီး
 • ကက္အိမ္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ ႀကိဳတင္အရံအတား (ကာဗာ သို႔မဟုတ္ ေဒါက္)

စက္ေမာင္းသူထိုင္ခံု

 • ၂ ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေရွာ့ဗားပါရွိၿပီး စက္ေမာင္းထိုင္ခံုအား တုန္ခါမႈနည္းေအာင္ အျပည့္အ၀ခ်ိန္ညွိ ႏိုင္မႈ
 • စက္ေမာင္းသူ၏ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို လိုက္၍ ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ ေရွ႕/ေနာက္၊ အနိမ့္/အျမင့္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ
 • လိုသလိုခ်ိန္ညွိႏိုင္ေသာေခါင္းမွီ ေနာက္မွီအား အျပည့္အ၀ေက်ာခင္းႏိုင္သည္အထိ လိုသလိုခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ
 • လိုသလိုခ်ိန္ညွိႏိုင္ေသာ လက္တင္
 • လံုျခံဳေရးခါးပတ္

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • ဟိုက္ဒေရာလစ္တူအတြက္ ထပ္ျဖည့္ထားေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္
 • ဟုိက္ဒေရာလစ္တူ/ ဂဏန္းလက္မပံုစံ ဟိုက္ဒေရာလစ္ညွပ္အတြက္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ပတ္လမ္း (သို႔) စနစ္
 • ခ်ိန္းပတ္ျပားအက်ယ္ (600 mm - 700 mm - 800 mm ဗားရွင္းေပၚမူတည္ပါသည္)
 • ေလကာမွန္ အကာအကြယ္
 • ကက္အိမ္ အကာအကြယ္
 • ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ တည္ေနရာျပသမႈ
 • ဆီျပည့္လွ်င္အလိုအေလ်ာက္ရပ္ေပးသည့္လွ်ပ္စစ္ဆီပန္႔
 • ဘြန္းႏွင့္ အမ္းေပၚရွိ ဟိုက္ဒေရာလစ္လံုၿခံဳမႈစနစ္ ဗား
 • ကက္အိမ္အေပၚပိုင္းရွိမီးႀကီး ၂လံုး
 • ဘြန္းတြင္တပ္ဆင္ထားေသာမီးႀကီး
 • ဘက္ကက္ခ်ိတ္ဆက္ပစၥည္း (ပံုမွန္ခ်ိတ္မပါေသာ၊ ဟဲဗီးဂ်ဴတီခ်ိတ္မပါေသာ၊ ဟဲဗီးဂ်ဴတီခ်ိတ္ပါေသာ)
 • ၂ဆင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဟုိက္ဒေရာလစ္ေရွာ့ဗားပါရွိၿပီး စက္ေမာင္းထိုင္ခံုအား တုန္ခါမႈနည္းေအာင္ အျပည့္အ၀ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အင္ဂ်င္
ထုတ္လုပ္မႈ ISUZU
အမ်ိဳးအစား AJ-4JJ1X
အိပ္ေဇာဓါတ္ေငြ႔ေလ်ာ့ခ်သည့္လယ္ဗယ္အဆင့္ Tier 3
common rail၊ တာဘို၊ အင္တာကူလာ ဆီအေအးေပးစနစ္ Yes (ပါရွိပါသည္)
တိုက္ရိုက္ဆီေပးသြင္းမႈစနစ္ လွ်ပ္စစ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ဆလင္ဒါအေရအတြက္ 4
ဆလင္ဒါအခ်င္း - ဆလင္ဒါအတြင္းပစ္စတင္ေရြ႕လ်ားသည့္ အလ်ား(မီလီမီတာ) 95.4 x 104.9
ပမာဏ (စီစီ) 2999
အျမင့္ဆံုးပါ၀ါ (ကီလို၀ပ္/ ျမင္းေကာင္ေရအား) EEC80/1269 70.9 /96
အင္ဂ်င္ အပတ္ေရ 2000
အျမင့္ဆံုးရုန္းအား 359
အင္ဂ်င္ အပတ္ေရ 1600
ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္
အျမင့္ဆံုးထုတ္လုပ္မႈ (လီတာ/မိနစ္) 2 x 129
အင္ဂ်င္ အပတ္ေရ 2000
၀င္ရိုးပံုစံ ၂ဆင့္ ပစ္စတင္ပန္႔၊ စီးဆင္းမႈႏႈန္းေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း ပါရွိပါသည္
ထပ္တိုးခ်ိတ္ဆက္မႈ/ ပါ၀ါျမွင့္တင္ျခင္း 343/363
အေပၚပိုင္းတည္ေဆာက္မႈဆြင္းလွည့္ရန္ဆီတြန္းအား 294
လမ္းေလွ်ာက္ရန္ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီတြန္းအား 343
ဆီတြင္ပါ၀င္ေသာ အညစ္အေၾကးစစ္ထုတ္ႏိုင္မႈ 6 micron
ဆီစစ္အမ်ိဳးအစား အလြန္ေသးငယ္ေသာအမႈန္မ်ားကို ဖမ္းယူႏိုင္သည့္ ဖိုက္ဘာစစ္
လွည့္ျခင္း (အေပၚပိုင္းေဘာ္ဒီအားပတ္လည္ လွည့္ျခင္း)
အျမင့္ဆံုးလွည့္ႏိုင္ေသာ အပတ္ေရ (rpm) 14.3
လွည့္ႏိုင္ေသာ ရုန္းအား (kN-m) 33
လမ္းေလွ်ာက္ (Travel)
လမ္းေလွ်ာက္ (Travel) ၀င္ရိုးပံုစံ ပစ္စတင္ပန္႔ႏွင့္အတူ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီစီးမႈႏႈန္းအား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ေမာ္တာ တပ္ဆင္ထားသည့္ လမ္းေလွ်ာက္စနစ္ၿဖစ္သည္။
အျမန္လမ္းေလွ်ာက္မႈ အျမန္ႏႈန္း (ကီလို/နာရီ) 5.6
အေႏွးလမ္းေလွ်ာက္မႈ အျမန္ႏႈန္း (ကီလို/နာရီ) 3.4
လမ္းေလွ်ာက္မႈစနစ္အေႏွး၊ အျမန္အား စက္ေမာင္း၏ ေဘးဘက္ရွိ ခလုတ္ခံုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
အလိုအေလ်ာက္အျမန္မွ အေႏွးသို႔ေျပာင္းသည့္စနစ္ ပါရွိပါသည္
လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ေျမျပင္အေစာင္းဒီဂရီ 70% (35)
ေျမျပင္ကုတ္အား (daN) 11500
လွ်ပ္စစ္စနစ္
လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္း 24
ဘတၳရီမ်ား (12V ၂လံုး) 2 x 12 - 72
လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္းတြင္ ေရလံုသည့္ ၀ါယာဆက္ေခါင္းတပ္ဆင္ထားမႈ ပါရွိပါသည္
ေအာ္တာေနတာ (V - Amp) 24 - 50
စက္ေအာက္ပိုင္း ဘီးအံု
အေပၚပိုင္း ဒလိမ့္တုန္း 2 (LC) - 1 (STD)
ေအာက္ပိုင္း ဒလိမ့္တုန္း 7
ခ်ိန္းပတ္ျပားအေရအတြက္ 46 (LC) - 43 (STD)
ခ်ိန္းပတ္ရႈးအမ်ိဳးအစား ခံု ၃တန္းပါသည့္အမ်ိဳးအစား
ခ်ိန္းပတ္ျပားအက်ယ္ (ပံုမွန္) 600
စက္၏ဆီႏွင့္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီတို႔၏ သိုေလွင္ႏိုင္မႈပမာဏ
ဆီတိုင္ကီ 260
ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီတုိင္ကီ 82
ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္အတြင္းရွိဆီ 157
လမ္းေလွ်ာက္ဂီယာအံုအတြင္းရွိဆီ (တဘက္စီ)   2.1
ဆြင္းအံုဆီ 2.2
အင္ဂ်င္၀ိုင္ (filter အပါအ၀င္) 17
အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္ေရ 14.6

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္