ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

CX210B

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 20900 kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 157 hp / 117 kW

CX210B

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
Download
Crawler Excavators - CX210B
Crawler Excavators - CX210B
ဖိုင္အရြယ္အစား 176.59 KB

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

ENGINE CONTROL

 • Common rail engine Tier III European Standards
 • Electronic control of the injection system
 • Automatic engine pre-heating
 • Automatic/manual engine return to idle
 • Emergency stop
 • Fuel filter with water separator

HYDRAULIC CONTROL

 • Auto/Heavy/Super Power working modes
 • Pump torque variable control
 • Automatic Power boost control
 • Swing brake control
 • High performance “Super Fine” synthetic fiber hydraulic filter (high contamination catch)
 • 2 travel speeds with auto down shifting

OPERATOR ENVIRONMENT

 • High visibilty cab with safety glass
 • Adjustable et retractable armrest console with position memory
 • Safety lever
 • Self adjusting Air conditioning and heating system
 • Cup holder
 • High visibility side monitor display with automatic brightness
 • Messages (function, temperature, safety, ...) on the display
 • Integrated diagnostic system
 • Working modes (Auto/Heavy/Super Power) combined with engine throttle
 • Anti-theft device
 • Hourmeter
 • RH front console with clock and cell phone holder
 • High capacity shock absorbers on cab with 4 points fluid mountings
 • Windscreen with lockable opening
 • Windscreen washer and wiper
 • Removable lower front windscreen with storage location in cab
 • ISO control pattern low effort & long joysticks
 • Adjustable sun visor
 • Washable cab floor mat
 • Rear view mirror and safety mirrors
 • Storage compartments
 • Integrated cool box
 • Fore & aft adjustment of the whole seat & console

ELECTRICAL SYSTEM

 • Water proof connectors
 • Double horn
 • Working light on the fuel tank
 • Working light on the boom

EQUIPMENT

 • EMS (Extended Maintenance System) pins and bushings as Standard (1000 hours lubrication interval for all, except buckets pins at 250 hours)
 • Low friction resin side shims on boom and dipper
 • Sealed and lubricated tracks
 • Track guides (1 guide & front)
 • Large tool box
 • Pre-disposal for the optional cab protection

OPERATOR SEAT

 • Fully adjustable low frequency mechanical seat including double acting hydraulic damper
 • Adjustable head rest
 • Adjustable seat back angle with Fully flat seat reclining
 • Adjustable arm rest
 • Adjustable lombar position
 • Height/fore & aft adjustment
 • Safety belt

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • Bucket/clamshell hydraulic circuit
 • Hammer hydraulic circuit
 • Hammer/shear hydraulic circuit
 • Additional track guides (3 guides & front)
 • Track width (600mm - 700mm - 800mm depending on the version
 • Windscreen protection
 • Cab protection
 • Electrical refuel pump with automatic stop
 • Hydraulic safety valves on boom and dipper
 • Rain deflector
 • 2 working light on the cab
 • Fully adjustable low frequency air suspension seat including double acting hydraulic damper

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Make ISUZU
Type AI-4HK1X
Emission levels Tier 3
Common rail, turbo, intercooler, fuel cooler Yes
Direct injection Electronically controlled
Number of cylinders 4
Bore - Stroke (mm) 115 x 125
Cubic capacity (cc) 5193
Max power (kW/hp) 117/157
(@rpm) 1800
Maximum Torque (Nm) 628
(@rpm) 1500
HYDRAULIC SYSTEM
Max output (l/min) 2 x 211
(@ rpm) 1800
2 axial piston, variable flow pumps Yes
Attachment/Power Boost (bar) 343/368
Swing (bar) 294
Travel (bar) 343
Oil filtration 6 micron
Type of oil filter Synthetic fiber super fine High catch
SWING
Max upperstructure swing speed (rpm) 11.5
Swing torque (kN-m) 64
TRAVEL
Travel The travel circuit is equipped with axial piston, variable fl ow motors
Max travel speed (km/h) 5.6
Low travel speed (km/h) 3.4
Speed change is controlled from the instrument panel
Automatic downshifting Yes
Gradeability 70% (35)
Tractive (daN) 18920
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit (V) 24
Batteries (V - A/h) 2 x 12 - 92
Circuit equipped with water-proof connectors Yes
Alternator (V - Amp) 24 - 50
UNDERCARRIAGE
Upper rollers 2
Lower rollers 8
Number of track pads 49
Type of shoes Triple grouser
CIRCUIT AND COMPONENT CAPACITIES
Fuel tank LC (l) 410
Hydraulic reservoir LC (l) 147
Hydraulic system (l) 240
Travel reduction gear (per side) (l)   4.5
Swing reduction gear (l) 5
Engine (including filter change) (l) 23.1
Engine cooling system (l) 25.6

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္