ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

B series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

CX470B

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 46800 kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 367 hp / 270 kW

CX470B

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
  ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
  ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
Download
Crawler Excavators - CX470B
Crawler Excavators - CX470B
ဖိုင္အရြယ္အစား 494.24 KB

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

OPERATOR’S COMPARTMENT

 • Sliding front window - storable
 • LCD monitor display
 • Skylight
 • Cab with Isomount® system
 • Adjustable deluxe seat with
 • 76 mm retractable seat belt
 • Safety glass - all windows
 • Climate Control System
 • AM/FM Radio w/auto tuner
 • Windshield wiper w/washer
 • Anti-theft device
 • Dome light
 • Single pedal travel

ENGINE

 • Isuzu AH-6UZ1XYSS turbocharged diesel
 • Tier III certifi ed
 • Warm up mode
 • Dial type throttle control
 • Emergency stop
 • Auto engine derate
 • Auto and one touch idle
 • Electrical
 • Batteries (2)
 • Electronic Systems Monitor
 • Boom worklight
 • Turntable worklight

HYDRAULICS

 • ISO pattern pilot controls
 • Work mode selector: SP, H & Auto
 • Power Boost - automatic
 • 2 Variable flow piston pumps
 • Auxiliary attachment mode
 • Neutral pump destroke
 • Auxiliary hydraulic valve
 • Attachment cushion control for boom and arm
 • 100% return oil fi ltration
 • Hydraulic reversing cooling fan

UNDERCARRIAGE

 • Track length: 5.45 m
 • Track gauge: 2.75 m
 • Sealed and lubed track

TRACK DRIVE

 • 2-speed hydrostatic travel
 • Straight tracking travel priority
 • Disc-type parking brakes

UPPERSTRUCTURE

 • Boom: 7.00 m one piece
 • Hammer adaptable
 • Swing brake

OTHER

 • Single key lockup

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

UPPERSTRUCTURE

 • Arm: 3.38 m or 2.53 m
 • FOPS guard level 2
 • Front screen
 • Front grill
 • Sun visor
 • Rain deflector
 • See through skylight
 • Boom and arm anti-drift valves
 • Auxiliary hydraulics
 • Single acting, one pump
 • Double acting, single or dual pump (includes heavy-duty bucket linkage)
 • Control pattern selector valve

OTHER

 • Air suspension seat
 • Load holding control devices cylinder mounted
 • Esco Slide-Loc* Hydraulic Coupler
 • Counterweight removal device
 • Retractable side frames

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Make ISUZU
Type AH-6UZ1XYSS
Emission levels Tier 3
Common rail, turbo, intercooler, fuel cooler, EGR (Exhaust Gas Recirculator) Yes
Direct injection Electronically controlled
Number of cylinders 6
Bore - Stroke (mm) 120 x 145
Cubic capacity (cc) 9839
Max power (kW/hp) EEC80/1269 270/367
(@rpm) 1800
Maximum Torque (Nm) 1435
(@rpm) 1950
HYDRAULIC SYSTEM
Max output (l/min) 2 x 360
(@ rpm) 1980
2 variable displacement axial piston pumps with regulating system Yes
Attachment/Power Boost (bar) 314/343
Upperstructure swing (bar) 294
Travel (bar) 343
Oil filtration 6 micron
Type of oil filter Synthetic fiber super fine High catch
SWING
Max upperstructure swing speed (rpm) 10.2
Swing torque (kN-m) 150
TRAVEL
Travel The travel circuit is equipped with axial piston, variable flow motors
Max travel speed (km/h) 5.3
Low travel speed (km/h) 3.1
Speed change is controlled from the instrument panel
Automatic downshifting Yes
Gradeability 70% (35)
Tractive (daN) 34100
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit (V) 24
Batteries (V - A/h) 2 x 12 - 128
Circuit equipped with water-proof connectors Yes
Alternator (V - Amp) 24 - 50
UNDERCARRIAGE
Upper rollers 2
Lower rollers 9
Number of track pads 50
Type of shoes Triple grouser
Track pad with standard (mm) 600
CIRCUIT AND COMPONENT CAPACITIES
Fuel tank LC (l) 650
Hydraulic reservoir LC (l) 230
Hydraulic system (l) 460
Travel reduction gear (per side) (l)   15
Swing reduction gear (l) 10
Engine cooling system (l) 38

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္