ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

CX500C

CX500C

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Model ISUZU GH-6UZ1X
Type Water-cooled, 4-cycle diesel, 6-cylinder in line, electronically controlled, high pressure common rail system, turbocharger with air cooled intercooler, without cooling fan.
Emissions certified Tier III
Displacement 9.84 l
Bore & stroke 120 x 145 mm
ISO 14396 without Fan Pump 270 kW /362 hp at 2000 min-1
ISO 14396 Gross Power with Fan Pump 245 kW /329 hp at 2000 min-1
Maximum torque
ISO 14396 Gross Power 1363 Nm at 1500 min-1
HYDRAULIC SYSTEM
Type   2 variable displacement axial piston pumps with regulating system
Max. oil flow 2 x 400 liter/min at 2000 min-1
Working circuit pressure
Boom/Arm/Bucket 31.4 MPa
Boom/Arm/Bucket (with auto power boost) 34.3 MPa
Swing circuit 29.4 MPa
Travel circuit 34.3 MPa
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit 24 V
Alternator 50 Amp
Starter motor 5.5 kW
Battery 2 x 12 V 128 Ah/5 HR
SWING
Maximum swing speed 9 min-1
Swing torque 150,000 Nm
FILTERS
Suction filter 105 μm
Return filter 6 μm
Pilot line filter 8 μm
TRAVEL
Travel motor Variable displacement axial piston motor (Automatic travel speed shifting)
Max. travel speed 5.3 km/h
Low travel speed 3.2 km/h
Gradeability 70% (35°)
Drawbar pull 339 kN
UNDERCARRIAGE
Number of carriers rollers (each side) 2
Number of track rollers (each side) 9
Number of shoes (each side) 50
Type of shoe Triple grouser shoe
CAPACITIES
Fuel tank 650 l
Hydraulic system 460 l
Cooling system 47 l
Engine crank case 36 l
Hydraulic tank 230 l

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္