ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

C series ချိန်းပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မြေတူးစက်များ

CX700B

CX700B

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Make ISUZU
Type AH-6WG1XYSS-01
Emission levels Tier 3
Common rail, turbo, intercooler, fuel cooler, EGR (Exhaust Gas Recirculator) Yes
Direct injection Electronically controlled
Number of cylinders 6
Bore - Stroke (mm) 147 x 154
Cubic capacity (cc) 15700
Max power (kW/hp) EEC80/1269 345/463
(@rpm) 1800
Maximum Torque (Nm) 1980
(@rpm) 1500
HYDRAULIC SYSTEM
Max output (l/min) 2 x 440
(@ rpm) 1800
2 axial piston. variable flow pumps Yes
Attachment/Power Boost (bar) 314/343
Upperstructure swing (bar) 314
Travel (bar) 279
Oil filtration 6 micron
Type of oil filter Synthetic fiber super fine High catch
SWING
Max upperstructure swing speed (rpm) 6.5
Swing torque (kN-m) 241
TRAVEL
Travel The travel circuit is equipped with axial piston, variable flow motors
Max travel speed (km/h) 4.1
Low travel speed (km/h) 3.0
Speed change is controlled from the instrument panel
Automatic downshifting Yes
Gradeability 70% (35)
Tractive (daN) 46200
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit (V) 24
Batteries (V - A/h) 2 x 12 - 92
Circuit equipped with water-proof connectors Yes
Alternator (V - Amp) 24 - 50
UNDERCARRIAGE
Upper rollers 3
Lower rollers 8
Number of track pads 47
Type of shoes Double grouser
Track pad with standard (mm) 650
CIRCUIT AND COMPONENT CAPACITIES
Fuel tank LC (l) 900
Hydraulic reservoir LC (l) 310
Hydraulic system (l) 650
Travel reduction gear (per side) (l)   15
Swing reduction gear (l) 13.5
Engine (including fi lter change) (l) 52
Engine cooling system (l) 108

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္